A kevésbé rossz

2019.10.13

Több választást kihagytam, mert a pártrendszerben a választás a diktatúra hatalmának megtartási eszköze.

Jót nem lehet választani, ezért mindig berzenkedtem a kevésbé rossz támogatásától. Most mégis kénytelen vagyok a kevésbé rosszat támogatni a szavazatommal.

A mai választás tétje ugyanis az, hogy Magyarország a III. világháború kirobbanásának színhelye lesz, vagy csupán a Zsidó Világbirodalom központja.

Az, hogy a Zsidó Világbirodalom központja Magyarország legyen, a "titkos szuperhatalom" (Karen Hudes meghatározása) részéről eldöntött tény.

Ennek megváltoztatására jelenleg pusztán egy gyenge szándék van néhányunk részéről, de gyakorlati lehetőség nincs, hiszen egy Európai Konföderatív Államszövetség azt akadályozná meg, hogy a titkos szuperhatalom érdekei az emberek és nemzetek érdelei fölött érvényesüljenek.

Vagyis akár a nagyon rosszat - az Európai Egyesült Államok felé haladást támogató "baloldali" kormányellenzéket - támogatom, akár a kevésbé rosszat, a Lisszaboni Szerződésben szabályozott enyhébb föderációt, az Európai Uniónak nevezett, államszövetséget kötött államok közösségének megerősödését célzó jelenlegi kormánypolitikát, Magyarországnak a Zsidó Világbirodalom központjává válását - ha el nem is fogadom, de legalább - tudomásul veszem.

Az Európai Egyesült Államok támogatása viszont ezen túl azt is jelenti, hogy a magyar emberek érdeke és akarata még részletkérdésekben sem érvényesül, így ránk kényszerítik - többek között - a gyarmatosítással életterüktől megfosztott menekültek befogadását.

Ezzel Magyarország az arab világ és a zsidók közötti történelmi ellenségeskedés színterévé válik, ami természetszerűen folyamatos összetűzéseket von maga után, amely belátható időn belül általános háborúvá terjed ki, különös tekintettel arra, hogy az USA "legfontosabb szövetségese", a Magyarországra költözött Izrael a háború egyik résztvevője. Az USA ellenfelei, valamint az arab világ egyéb nemzetei és államai politikai vagy gazdasági okból a másik oldal mellé állnak.

Így a Magyarországon kirobbant háború területi kiterjedése - vagyis Világháborúvá válása - nem kerülhető el.

Hangsúlyozom: változatlanul elítélem a FIDESZ kormány gazdaságközpontú és zsidók betelepítését korlátlanul támogató politikáját (2018-ban 160 ezer fő), ugyanakkor szükségesnek tartom azt a törekvést, hogy az arab migránsok betelepítését megakadályozva gátat emel az elé, hogy Magyarország a III. Világháború kirobbanásának helyszíne legyen.

A magyarság küldetése az Isteni Iránymutatás érvényesítése. Ezért a világ újjáteremtésének természetes központja Magyarország.

973-ban a Sátáni Iránymutatást azért erőltették ránk, hogy meggátolják a magyar küldetés kiteljesedését. Kialakítottunk egy túlélési szabályrendszert. Ez bővül most a kevésbé rossz támogatásával.

Az emberiség életmentő megoldása a Magyar Küldetés teljesítése, titkos szuperhatalom megdöntése. Túlélési szabályaink helyébe kell lépnie a mindennapi egymás mellett élés természetes szabályainak.

Kelt Szegeden, 2019. Magvető havának 13. napján.

Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.