A lehetetlen lehetségessé válik

2020.08.09

"Csak egy alkalmunk van megébredni. Amikor a lehetetlen lehetségessé válik."

(Buddha)

Az Ősoktól eltérők-eltérítők az Isteni Iránymutatásra visszatérés hite lehetetlenségének kényszerképzetét erőltették ránk úgy, hogy ki akarták gyomlálni a lehetségességet mutató adatokat és ki akarták irtani azokat az emlékeket, amelyek a lehetségességben élésünket idézik vissza.

A kigyomlált adatok pótolhatók, azok az emlékek, amelyeket ki akartak irtani, felélednek, ha hisszük, hogy a lehetetlen lehetségessé válhat.

Ha megfogjuk egymás kezét, ez a hit tesz bennünket ismét a Logosz nemzetévé, ez a hit adja az erőt ahhoz, hogy a lehetetlen lehetségessé váljék bennünk.

A könyvekben egyaránt találunk isteni- és sátáni iránymutatást támogató gondolatokat. Szétválasztásukhoz az isteni előjel (transzcendentális premissza) ad segítséget.

A könyvek ismerete csak arra jó, hogy rávezessenek bennünket az Isteni Iránymutatásra, és megmutassák a Sátáni Iránymutatás követésének veszélyeit.

A Logosz-nemzetté váláshoz ismernünk kell a kigyomlált adatokat és a kiirtott emlékeket. Ez nem bárki által elsajátítható tudás, hanem a Logosz-nép éberré válásának képessége.

"A beavatás felébreszt. Az éberség nehéz és veszélyes aszketikus eljárások útján csak vezető segítségével szerezhető meg."[i]

A beavatottság az a képesség, amellyel a megébredt Logosz-ember "a földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ felett így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér." - ahogyan a szíriuszi smaragdtábla összegző, 8. pontja írja.[ii]

Beavatottá azzal váltam, hogy összegződött és rendszereződött bennem minden kultúra alapja, a sumér-szkíta szabályrendszere, és megmutatta magát az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszereként.

Küldetésem betetőzése a beavatottá válás elsegítése a Logosz-nép tagjai számára, ezzel hozzájárulva a Logosz-nemzet újjáteremtődéséhez.

A csak Isteni Iránymutatást - és ez alapján felépülő Irányelv-rendszert - tartalmazó, összegző és rendszerező könyvek[iii] csak akkor válnak a beavatás eszközévé, ha azokban, akik az ismereteket megkapják, megvan a fogadókészség arra, hogy a Teremtő bennük a kigyomlált adatokat visszaültesse, és a kiirtott emlékeket helyreállítsa.

A beavatottság előkészítésének a Betlehemi Csillagállás Napján ejtjük Szerét, amelyen az anyagtalan világ anyagi világnak adott jelein keresztül ébred meg a jelenlevőkben az Isteni iránymutatás.

Valódi paradigmaváltást viszünk végbe: a lehetetlenség igáját vetjük le, helyére állítva a lehetségességet.


[i] Hamvas Béla: Scientia sacra II. 

[ii] Hamvas Béla: Tabula smaragdina - Mágia szutra (Hamvas Béla művei 6. - Medio

[iii] A Világosság beszéde - alternatív biblia

Önkormányzati társadalomszervezés

Bárka Benépesítése - Betlehemi Csillagállás napja 2020 

Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere (BŐNM) 


Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.