A "Merre tovább Európa" c. tervezett beszélgetésről

2018.04.30

Botos Lászlónak

Kedves László!

Szíves elnézésedet kérem azért, mert magánlevelezésünkben szereplő javaslatodra hivatkoztam. (Megjegyzem: azt, hogy mellettem állsz-e, nem tettem közzé.)

És elnézést kérek Morvai Krisztinától és Gaudi Nagy Tamástól azért, mert őket is "bele akartam rángatni" egy olyan vitába, amiről tudnom kellett volna az előző tapasztalatok alapján, hogy eredménytelen fog lenni.

Nyílt levelezést folytatunk, elsősorban dr. Balogh Lajos professzor úrral, ami nagyon tanúságos. Ezt csatolom.

Az általam kezdeményezett beszélgetés az eredetileg tervezett körben, a levélváltás eredményeként, okafogyottá vált. Egyértelmű ugyanis, hogy a tervezett résztvevők a "Merre tovább Európa, merre tovább Magyarország?" két, egymással ellentétes válaszhoz ragaszkodnak, az általuk képviselt koreszme szerint:

- a Tanosok (az ő nevükben írt Balogh professzor) a gazdasági és katonai felügyelet melletti "nemzetállami Európát" támogatnak, a föderalizmus szerinti társadalomszervezéssel,

- az Értékrendesek (őket képviseltem) a teljes szabadságban élő emberek, államok, nemzetek összehangolt érdekérvényesítését tartják Európa és Magyarország követendő útjának, a konföderalizmus által meghatározott közigazgatási-, hatalomgyakorlási- és képviselőválasztási rendszer szerint.

Tudomásul veszem, hogy a nyugati civilizáció félrabszolgaságának emberarcúvá tételét hirdették meg a Szent Korona Tan követői Európa minden nemzete számára, az alap lényegének ismertetése nélkül hivatkozva olyan részletekre, amelyek a félrabszolgaság "megengedett" látszat-előnyeit elfogadhatóvá teszik.

Kijelentem, hogy az előző mondat volt részemről az utolsó, amelyben minősítettem nemes ellenfeleimet, akiket továbbra sem tartok ellenségeknek.

A Szent Korona Értékrend koreszméjét már számosan támogatják. A támogatók köre egyre bővül.

Nincs szükség arra, hogy más gondolkodási mód mintát követőket gyalázzuk, ellenük gyűlöletet keltsünk.

A Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet[1] olyan előrevivő erőt képvisel, amely a szellemen keresztül nyitja ki lelkeket, hiszen a szabadságot közvetíti a félrabszolgaságban élő embereknek, szerte Európában.

A konföderatív (emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása) koreszme egy-egy országra, nemzetre alkalmazásának alaptörvényi-, hatalomgyakorlási-, választási- és jelképhasználati jogszabály-mintája[2] alapján minden nemzet megalkothatja - a saját tapasztalati adatai alapján, alulról épülő döntési folyamatként - a sajátosságainak megfelelő szabályrendszert.

A magyarság küldetése a Szent Korona, mint Értékrend közvetítése.

Ez az új Világtörténelmi korszakban Európa és Magyarország egyetlen útja.

Szeretettel, Halász József

Ui.: A levélváltás linkje.

[1] "Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet" és része "Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei" c. kötetnek

[2] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. - Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.