A zsidókereszténység leleplezése

2018.01.11

Zéró tolerancia az antikereszténységnek

(A könyv első fejezete)

A holokauszt emléknapján, január 27-én a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) törvényjavaslatot fog benyújtani.

Ennek az állításnak leggyomorforgatóbb bizonyítéka az a felvétel, ami azt az eseményt örökíti meg, amikor Ferenc pápa behódol a zsidóság holokausztot túlélő képviselőinek.[3]

"A Bundestagnak állást kell foglalnia amellett, hogy "a zsidó élet korlátlan elfogadása" a "sikeres társadalmi beilleszkedés mércéje" Németországban, és rögzítenie kell, hogy "nincs helye országunkban" olyan embernek, aki elutasítja a zsidókat vagy Izrael államisághoz fűződő jogát."[1]

Ennek az állításnak leggyomorforgatóbb bizonyítéka az a felvétel, ami azt az eseményt örökíti meg, amikor Ferenc pápa behódol a zsidóság holokausztot túlélő képviselőinek.[3]

Most, amikor Izrael sorozatosan megtagadja az ENSZ határozatok végrehajtását, amikor 1967. óta folyamatosan megsérti a nemzetközi jog államok területének védelmével kapcsolatos szabályait, amikor Trump palesztinok elleni provokációja tűzre öntött olajként szította fel világszerte az USA-val és Izraellel szembeni ellenségességet, nem az antiszemitizmusról kell beszélni, hanem annak okáról, arról, hogy egy önmagát Isteni akaratból kirekesztőnek tartó állam és nemzet - az elsődleges támogató, az USA fedezéke alatt - diktatúrára törekszik.

Ezért a német törvénytervezet sokkal messzebbre mutat, mint azt a puszta szószerinti értelmezés megköveteli.

Felül kell vizsgálnia minden államnak, nemzetnek (így Magyarországnak is - a Trump bejelentés ENSz-ben történő elítélésétől való tartózkodás miatt)nemcsak a migrások befogadásával kapcsolatos politikáját, hanem azt is, hogy elfogadja-e a "mulitikultúrát", a merkeli "nyitott társadalom" dogmáját, vagyis elfogadja-e a szabadkőművesek által meghirdetett célt, a "nemzeti egoizmus" megszűntetését.

Az európai politika ideológiai alapja a szeretet alapú Jézusi Tanítást követő kereszténység. Ezért hivatkoznak a politikusok a "kereszténység Európa védelmére" akkor, amikor értékrend-változástól tartanak - pl. az iszlám értékrend-elemek "betörése" esetén.

Csakhogy az európai politikai ideológiai alapját jelentő zsidókereszténység nem a Jézusi Tanításokat közvetíti, hanem ahhoz az Ószövetséghez alakította Jézus személyét és tanításait, amely "nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letünt nép(ek)nek (sumír, akkád, kéld, babyloni) megmásított történelme."[2]

Meg kell jegyezni, hogy XXIII. János a fenti idézetet tartalmazó beszédében a Jézusi Tanítás alapjaként a Sumír Első-Bibliát (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) határozta meg. Ez az alapegyértelművé teszi, hogy "a kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás", vagyis nem vallás, hanem Istenhit, ahogyan Hamvas Béla állítja.

A zsidókereszténység a zsidó vallás átértelmezése, azért, hogy a gojok elfogadják saját Istenhitükként.

Ennek a szemléletnek az érvényesülése minden európai állam számára nemzetbiztonsági kockázat, ezért kell - a politikai korrektséggel szembeni zéró toleranciát alkalmazva - mindenkinek megismernie a zsidókereszténység mibenlétét. Ennek következménye az kell, hogy legyen, hogy

zéró toleranciát hirdetünk az antikereszténységgel szemben.

Az alábbiakban idézem azokat a bizonyítékokat, amelyek egyértelművé teszik: a kereszténységnek semmi köze a zsidókereszténységhez.

Ennek az állításnak leggyomorforgatóbb bizonyítéka az a felvétel, ami azt az eseményt örökíti meg, amikor Ferenc pápa behódol a zsidóság holokausztot túlélő képviselőinek.[3]


[1] Kiutasítaná az antiszemita külföldieket Németországból a CDU/CSU jobbközép pártszövetség - https://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=737063&lang=hun&contnews=1&append=1&print=1

[2] Kivonat XXII. János Pápának a II. Vatikáni zsinaton elmondott beszédeiből - https://albar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=51071

[3] Forrás: "Pope Francis kisses hands of Holocaust survivors" -https://www.euronews.com/2014/05/26/pope-francis-kisses-hands-of-holocaust-survivors-

https://www.youtube.com/watch? v=CMNo6JPLH5U

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.