2025-ig döntenünk kell

2018.01.24

Nem lesz könnyű a rendszerváltás!

Az 1045 év alatt önvédelemként kialakult túlélési szokásainkat kell lecserélni.

Érthető, hogy a legtöbben pártprogramként kezdenek ismerkedni az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerével, és nem egy koreszmeként (paradigmaként), amely a szabad magyarok együttélési hagyományait állítja vissza a nyugati civilizáció által ránk erőltetett túlélési kényszer-szokásai helyére.

Néhányan megértették (inkább csak megérezték) ezt. Közöttük vannak "köztiszteletben álló" emberek is, akik elismerik a Szent Korona Értékrendet a tényleges paradigmaváltás alapjaként.

Nagy jelentősége volt a jogszabálytervezet[i] kiadásának. Azt tapasztaltam, hogy olyan emberek kezébe is került, akikre nem számítottam. Tőkés László ezt írta: "Történelmi jelentőségű alapmű.", a közelmúlt egyik meghatározó politikusa pedig ezt mondta: "Eddig azt mondtuk, hogy a szocializmusnak egyetlen alternatívája a kapitalizmus. Könyveddel ezt cáfoltad meg." (Valószínűleg ismerte és értette Bibó István gondolatait.)

Azt hiszem ideje átgondolni a 15 tanulmány könyvként történő kiadását.

Jakab Károly régóta hangoztatja, hogy a "másik oldal" egyre több gondolatot átvesz a Szent Korona Értékrendből. Én is ezt tapasztalom.

A "föderáció" egyre kevesebb politikai korrektséggel történő célmeghatározása legalább hat éve tart, és - hogy az időrendi sor végére ugorjak - legújabban (ez lepett meg leginkább) azt olvastam, hogy a hagyományos közgazdaság-értelmezést (amely a játékelméleten alapul) fokozatosan "át kell hangolni" a helyzetmegoldásra[ii].

Ugyancsak elgondolkodtatott néhány párt-ideológust a pártrendszer megosztó jellegének feloldása egy "választási párttal" (legismertebb: a Jobbik "néppártosodás"-ötlete, vagy a NEM-párt történeti alkotmányosság alapú alkalmazás-tervezete). Ennek gyakorlatát írja le a kezdő lépések harmadik részében[iii] hivatkozott (magyar és európai) munkaterv, amelyek a Választási főtörvény-tervezet végrehajtási utasításai.

A legjelentősebb "átvétel" bizonyítékát ma kaptam Molnár Páltól[iv]. A "Nettó EU-sarc" okának részletes leírását tartalmazza a 22-i dátumozású írás, bizonyítva, hogy a Shmith által megalapozott közgazdasági paradigma megbukott - dogmarendszerével, a "játékelmélettel" együtt -, ezért annak "helyzetmegoldással" történő felváltása - különösen Magyarországon - halaszthatatlan.

(A politikai korrektség jelentős megsértését jelenti a szerzőnek az a megállapítása, hogy több a kivitt profit, mint az EU-támogatás.)

Számszerű bizonyítékként ide másolom az évente kiegészített "Nettó EU-sarc"-ot, két különösen fontos következtetést kiemelve:

1. A 2009 és 2010 közötti különbség jól jelzi a válság pánikkeltő hatását.

2. 2014-ben érte el a nettó EU-sarc a kritikus pontot, amikor először emelkedett a költségvetés főösszege fölé.

Kérek mindenkit, gondolkozzon el azon, hogy az EU-tagságunk óta elvont, 131566 milliárd forintnyi "Nettó EU-sarc" elég lett volna-e egy Jóléti, Gondoskodó Magyarország megteremtéséhez?

Ezt a gátat kell lerombolnunk."

Meggyőződésem az, hogy el kell kezdeni a magyar és a többi európai ország lakósai számára az ismeretátadást arról, hogy mit jelent a föderációról konföderációra váltás, és milyen lehetőségeink vannak ennek véghezvitelére.

Ennek értelmében kerestem meg egy olyan embert, aki a Szent Korona Értékend eszmei tőkéjével épített fel társadalmi- és politikai tőkét.

Megkereső levelemből idézek:

Ezt a gátat kell lerombolnunk."

"Meggyőződésem - és ezt a társadalmi, politikai és gazdasági események bizonyítják -, hogy Európa és Magyarország jövőjét az emberek és nemzetek érdekeinek összehangolása, vagyis a konföderatív államszövetség jelenti, ami - radikális paradigma-váltásként - helyébe kell, hogy lépjen az emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítésnek, vagyis a föderatív szövetségi államformának, amit a szabadkőműves célnak megfelelően a "nemzeti egoizmustól mentes" Európai Egyesült Államokkal szándékoznak bebetonozni.

A USE-t - a német-francia paktum értelmében - 2025-ig tervezi az EU létrehozni.

Eddig lehetett abban reménykedni, hogy az első EU (973, Quedinburg) létrehozása óta fél-rabszolgaságra berendezkedett Európa és Magyarország marad ebben az állapotában, és önvédelemből kialakított túlélési szokásjogunk (ld. Werbőczy) elegendő sorsunk "szabadságként" elfogadására, hiszen nem volt a - Rákóczi által is érzékelt - "szenvedhetetlen iga" kivégző-kötéllé váltására vonatkozó, határidővel ellátott "végrehajtási utasítás".

Most - egy, ezt megvalósító - történelmi változás előtt állunk, amelyet nemcsak a Ti és gyermekeitek generációja, hanem még az én korosztályom is megél.

Újabb túlélési szokásjog kialakításának nincs értelme, hiszen a fél-rabszolgaság teljes rabszolgasággá váltásával értelmetlenné válik még a "negatív" (szenvedő) szabadság fogalma is. (Amartya Sen)

973-ban Európát (ezen belül a magyarságot) a pozitív (cselekvő) szabadságból fél-rabszolgaságba taszították. Most a magyarságnak arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy

a fél-rabszolgaság után a teljes rabszolgaság akasztó-kötelét vegyük a nyakunkba, vagy a fél-rabszolgaságból váljunk - 1045 év után - ismét szabad magyarokká.

Érezzük és tudjuk, hogy erre a Magyar Küldetés ad választ, amit a Szent Koronával, mint Értékrenddel kaptunk a Teremtő és az Ember közötti Szövetség iránymutatásaként.

A döntéshez ismeret kell. Az 1045 éve tartó lélek- és agymosás elzárta a szabad akarat kifejeződhetésének ismeret-feltételét.

Ezt a gátat kell lerombolnunk."

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.