Az ok a követett koreszme (paradigma)

2017.10.23

A nyugati- és az ősi civilizáció közötti alapvető és kibékíthetetlen ellentétet a koreszmék (paradigmák) különbsége jelenti, amely meghatározza a két eszme eszközeit, ezen keresztül a társadalomszervezési rendszert, mint általános következményt is[i].

Az ok (a koreszme) szabályozó eszköze a jog.

A nyugati civilizációban a jogrendszer az önkényuralmi hatalomgyakorlást biztosító szabályozás, ezért felülről leosztó jellegű. Mivel ez a koreszme a társadalom megosztottságán alapul (Budaházy: "pártokrácia"), a jog a hatalom érdekérvényesítő erőszak-eszköze. Ebből adódik a hatalomgyakorlás önkényuralmi jellege, amely kizárja a társadalmi ellenőrzést a "szabad képviseleti megbízással".

Az ősi civilizációban a jogrendszer a közszabadságra épül, ezért a társadalmi együttélés szabályozási rendszere. Ennek megfelelően (döntési rendszerként működve) alulról építkező, a választók által adott "kötött képviseleti megbízatással".

Az alkotmányosság az okkal (a koreszmével) kettős egységben érvényesül.

A két koreszme alkotmányosság-értelmezése előtt ki kell emelnem az "Alkotmány" szóban rejlő jelentést: az Alkotó Alkotásának működésére vonatkozó iránymutatása. Ezt a fogalom-értelmezést támasztja alá a Magyar (Paralel) Biblia, amelyet XXIII. János a Jézusi tanítás alapjaként határozott meg[ii]. Mint Wass Albert "A hagyaték" c. művéből tudjuk, ez az Iránymutatás még 1920-ban élt a magyarságban[iii].

Ez az Iránymutatás adja a Teremtő és az Ember közötti Szövetséget, amely jellemzőit a Magyar Biblia "Szövetség" fejezete így írja le:

"A Teremtő a Szent Koronát az Ember fejére tette, hogy azon keresztül a Lélek Fény uralja és formálja az anyagot." Tehát a Szent Korona az Isteni Iránymutatást közvetítő Értékrend.

Az ősi civilizációban ez a történelmi Alkotmány-szemlélet érvényesül, tehát az Isteni Iránymutatás az Alkotmány, vagyis a társadalom működésének alapja. A szkíták - mint Hérodotosztól[iv] tudjuk - a szabadsággal azonosították az Isteni Iránymutatást. A legnagyobb érték a "Fentről kapott tudás" (amely a mindennapokban hagyománnyá vált) és a Szabadság kettős egysége. A szabadság a szeretet által, a hagyományokon keresztül, minden teremtménynek biztosított élettér.

Ezért az ősi civilizáció az Isteni Iránymutatást Szabadság Alkotmányának nevezi.

Az Isteni Iránymutatás örök és változtathatatlan.

Az ebből eredő és egy történelmi korszakra vonatkozó Irányelveket az Alaptörvény tartalmazza[v].

Az Isteni Iránymutatás és az Irányelvek kettős egysége mintaadás az emberiség számára[vi].

A magyarság a 973-as Quedlinburgi Szerződésig (amely az EU elődjének tekinthető) a történelmi alkotmányosságot követte.

A nyugati civilizációban nem a Teremtő Iránymutatása az Alkotmány, hanem az Emberi Iránymutatás (történeti alkotmányosság) a társadalomszervezés alapja, ezért változtatható.

A történelmi alkotmányosság hatályának erőszakos felfüggesztésétől, 973-tól alapja a hatalomgyakorlásnak.

Az iránymutatás meghatározása annak a kirekesztő társadalmi csoportnak a jogosultsága, amely a kirekesztettek fölött érvényesíti saját érdekeit.

Magyarország (és a többi EU-tagállam) vonatkozásában a Lisszaboni Szerződés jelenti az Iránymutatást, vagyis az Alkotmányt, a Magyar Országgyűlés (a tagországok parlamentje) ez alapján hoz Irányelveket, vagyis Alaptörvényt.

Az alkalmazott koreszmének megfelelően a nyugati civilizáció társadalomszervezési rendszere gazdaságközpontú és föderatív (emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítést követ), míg az ősi civilizációé emberközpontú és konföderatív (emberek és nemzetek érdekérvényesítését összehangoló).

Kelt Szegeden, 2017. Magvető havának 23. napján

Halász József

az Isteni Iránymutatás közvetítője


[i] Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta (paradigma) részenként

[ii] Kivonat XXII. János Pápa beszédeiből

[iii] Wass Albert: A hagyaték (részlet Szeleczky Zita hangján)

[iv] Hérodotosz: A görög-perzsa háború IV. könyv - A szkíták (Osiris Kiadó Kft. 2004)

[v] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei

[vi] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. - Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei

A Szent Korona Értékrend "miért", "mit" és "hogyan" kérdésre adott válasza a Világtörténelmi Korszakváltáshoz

Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

Kiút a válságból - a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.