Bevezető az "Emberközpontúság a gazdaságközpontúság helyett" bemutatójához

2017.12.16

Az "Emberközpontúság a gazdaságközpontúság helyett" című, holnapi (17-i) bemutató nyomtatott kivonatának "Bevezetőjét" ajánlom figyelmébe mindenkinek.

________________________________

Szükségesnek tartom, hogy leírjak néhány bevezető gondolatot, mielőtt bemutatom az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének megjelenését a mindennapi együttélés folyamatában.

Az ismertetés célja a gazdaságközpontúságról az emberközpontúságra történő koreszmeváltás (paradigma-váltás).

Ez azt jelenti, hogy nem elég a kormányváltás, mert azzal a nyugati civilizáció koreszméjét éltetjük tovább. Ennél több, tényleges rendszerváltás kell, azaz a jelenlegitől gyökeresen (radikálisan) eltérő koreszmét kell meghatározóvá tenni.

Az ismertetéssel bemutatom azt a választási lehetőséget (alternatívát), amely a koreszmeváltás eszköze.

Az elmélet annyit ér, amennyit a gyakorlatban alkalmazni lehet belőle. Ebből ered, hogy az eszmei tőke akkor válik hatalomgyakorló (politikai) tőkévé, ha olyan életfeltételeket teremt, amelyekkel a mindennapok emberi életként legyenek élhetőek.

Ebben az esetben válik az eszmei tőke olyan mértékű politikai tőkévé, hogy az (amennyiben - mint korunkban - szükséges) koreszme (paradigma) váltó politikai tőkét eredményezzen.

Az ősi civilizáció koreszméjét közvetítő Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere mindaddig ugyanolyan elméleti lehetőség lesz (a minőségi különbség mellett), mint a pártok által képviselt nyugati civilizáció koreszméje szerinti társadalomszervezés számos változata, amíg az alkalmazhatóság bizonyítottá nem válik, és ezzel nem tudatosodik, hogy a koreszme-váltás célja az életminőség javítása.

Az ősi civilizáció koreszméjét közvetítő Szent Korona Értékrendjének iránymutató és irányelveket megfogalmazó közvetítése egy elméletet (eszmei tőkét) ad közre.

Akkor válik az eszmei tőke társadalmi és politikai tőkévé, amikor - előbb a magyarság, majd Európán keresztül - az egész emberiség élet-meghatározó koreszméjévé válik.

Az eszmei tőke alapján felépülő társadalmi összefogásnak ez az eszmei tőke a gyökere.

Szervezési módszerében az alulról épülést követi, vagyis létrehozza a Tisztaforrás Mozgalmat, Bálint Sándor gondolatát követve: "a Szent Korona búvópatakként követi a magyarság történelmét, és amikor szükséges, Tisztaforrásként felemelkedik, hogy megmártózhassunk benne".

Ezért ez az eszmei tőke az egyetemes magyarság (a Szent Korona Tagok) érdekérvényesítését valósítja meg, amelyben az összehangolás és nem az egyes társadalmi csoportok érdekeinek ütköztetése az egységesítő erő.

Akkor, amikor az eszmei tőke által kiváltott társadalmi tőke nagysága eléri azt a szintet, amely a hatalomgyakorlás átvételét lehetővé teszi, akkor ezt politikai tőkeként az akkori törvényes eszközzel fogjuk érvényesíteni.

Ahhoz, hogy az eszmei tőke társadalmi, majd politikai tőkévé váljon, szükséges az eszméből eredő társadalomszervezési módszer gyakorlati alkalmazhatóságának tapasztalati adatokkal történő (empirikus) bizonyítása. Ennek eszköze a "Kormányos (kibernetikai) Rendszer", amely azt is megmutatja, meddig fogadhatja el az ember a falanszter-elemeket anélkül, hogy maga is falanszter-elemmé váljon.

Ezt mutatom be az "Emberközpontúság a gazdaságközpontúság helyett" c. rendezvényen, amelynek kivonatát ez a dolgozat (és a CD melléklet) tartalmazza.

Eddigi munkám elméletet közvetített, ennek megfelelő módszert alkalmazva. A gyakorlattá válás lehetőségének bizonyításához ettől eltérő módszert kell követnem. A matematikai logika szerinti felépítést fel kell váltanom a mindennapi együttélés folyamatához alkalmazkodással.

A társadalomszervezésben mindenekelőtt felépítés-változtatásra van szükség ahhoz, hogy az emberközpontúság koreszméjével felváltsuk a gazdaságközpontú paradigmát, és ennek érvényesülését biztosítsuk a mindennapi együttélés folyamatában.

- Eredet-alap szerinti változások:

= érvényesülnie kell a Szent Korona alapeszmének: az azonos területen élő emberek kettős egységben alkotják a Szent Korona Testét (állam), ennek megfelelően hatalomgyakorlási és birtoklási joggal csak az államalapító- és államalkotó nemzetek (a Szent Korona Tagjai) rendelkeznek, az irányítás és vezetés kettős egységeként működő társadalomszervezési rendszerben, amely kihat

- a szabadság-alap szerinti változásokra:

= alulról épülő hatalomgyakorlási és (jog)szabályalkotási módszert alkalmaz a felülről lebontó módszer helyett, ennek következményeként

= az emberek és nemzetek érdekérvényesítésével (konföderativitással) váltja fel az emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítést (föderativitást), ennek hatásaként

= a kötelezettségek és jogok egységének elosztási elvét kiterjeszti minden (lelki-, szellemi- és anyagi) értékteremtésre ("a Szövetséget meg kell tartanotok mi közöttünk és ti közöttetek, akik majd a földi helyeken - a Munka erejével - felépítitek ÍZ-TEN földi birodalmát." - Magyar Biblia1 "Szövetség" fejezete), vagyis az igények és lehetőségek természetes összhangját gyakorolja "a kereslet által manipulált kínálat" elv érvényesítése helyett.

Az eredet meghatározása elengedhetetlen ahhoz, hogy az eredetből következő feladatok kijelölhetőek legyenek.

A nyugati civilizáció a világ fiainak okosságára épül. Eredet-meghatározása ennek megfelelően hamis, Isten akarataként hazudva a megosztottságot.

Ezt a téveszmét kell mindenekelőtt eloszlatni, a világ fiainak okosságát kell leleplezni, az ősi civilizációt képviselő világosság fiai bizonyított okosság-tételével.

A világ fiai szerint Noé gyermekei közötti különbségtétel a "természetes" megosztottság gyökere. A gyermekek leszármazottainak megállapítása már az első korosztálynál hamis. Nimródot Khám utódaként írja le, Hunort és Magort pedig Jáfet leszármazottjaként, holott bizonyított tény, hogy Nimród nem Noé leszármazottja, viszont az ő véréből való Hunor és Magor, vagyis az első származási szinten történő szétválasztásuk csak arra szolgál, hogy a Sémtől elkülönített kirekesztetteket megossza.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere bevezetésének alapfeltétele, hogy a világ fiai antiszemitizmussal kapcsolatos zéró toleranciáját elutasítsuk és helyébe a kirekesztettekkel szembeni gyűlöletkeltés tilalmát léptessük, vagyis az antikhámizmussal és antijáfetizmussal szembeni zéró toleranciát hirdessük meg.

__________________

1 https://nemzetiegyseg.com/MAGYARBIBLIA.doc

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.