Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere (BŐNM) - áttekintő (szinopszis)

2020.07.19

Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere (BŐNM)


Happy Indigenous Nations Indicator System - HINIS

Áttekintő (szinopszis)

A Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere egy emberközpontú folyamatos vizsgálati (monitor) rendszer, amely az élő- és élettelen világban bekövetkező változások ember anyagtalan és anyagi életfeltételeire gyakorolt hatásának elemzésével elemi mélységig ad megoldási javaslatot.

Mahbub ul Haq és Amarhia Sen célja a "Boldogság indexekkel" a következő: "a fejlesztési gazdaság középpontját a nemzeti jövedelmek elszámolásától az emberközpontú politikákra irányítsa".

A "Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere" nem "fejlesztési gazdaságot", hanem a szabadság növelésével biztosított fejlődéssel társadalmat támogat, vagyis az emberközpontúságot a gazdaságközpontúság helyére teszi.

A jelzés egy döntési rendszert indít el, amennyiben a jelzett esemény egy társadalmi együttélési szabály (jogelem) változtatását, meglévő hatálytalanítását, illetve új szabályozás létrehozását jelenti.

A jelzések alaphelyzete a jelenkori állapot. Az ehhez fűződő döntési helyzetek által kiváltott folyamatok a településeken indulnak, az ott élő emberek, családok, társadalmi csoportok életfeltételeivel kapcsolatos igények kielégítettségének felmérésével és a döntési folyamat céljának meghatározásával és teljesítésével.

A jelzések olyan eseményekre, jelenségekre vonatkoznak, amelyek az ember életére közvetlen- vagy közvetett hatással vannak.

A jelzések vizsgálati alapja

- az Isteni Iránymutatás (Ősok, természeti törvények) szabályrendszere: nemzet és ember szabadsága, a szabadság feltételei és védelmének kötelezettsége,

- a család feladatai: családi egység-, magzat-, gyermek-, anya- és szülő védelme,

- a kötelezettségek és jogok összhangja,

- nemzet és ember összehangolt érdekérvényesülése (konföderáció).

A jelzések értékelésének prioritása

- a folyamatba épített ellenőrzési pontok fontossági sorrendje szerint, kiemelve

- a soron kívüli intézkedést igénylő események, jelenségek hatását.

A jelzések csoportjai

- Anyagtalan értékek teremtésére, őrzésére és felhasználására vonatkozó események, jelenségek

= család, nem, korosztály,

= terület (település, járás, megye)

= nemzetiség, istenhit,

= nevelés-oktatás, egészségügy,

= anyagtalan (szociális) szolgáltatások végzése,

= feltöltődés, ismeret- és tapasztalatszerzés (vendégforgalom),

= nevesíthető anyagtalan értékek (tudomány, művészet),

= személy, terület és értékvédelem;

- Anyagi értékek teremtésére, őrzésére és felhasználására vonatkozó események, jelenségek

= élelmiszer teremtés (az ökológiai lábnyom embert szolgáló elemzésével),

= használati eszközök teremtése,

= anyagi (kommunális) szolgáltatások végzése,

= értékcsere (kereskedelem);

= értékközvetítés (közlekedés, szállítás),

- a teremtett értékek felhasználása (település-, járás-, megye- és országháztartás),

= egy települést érintő lehetőségek teremtésének összehangolása,

= több települést érintő lehetőségek teremtésének összehangolása.

A jelzések bemeneti adatai

- az ember, a család,

- a település, a járás, a megye és az ország

anyagi és anyagtalan életterének eseményei és jelenségei.

A jelzések elemzése, a döntési folyamat indítása

A jelzések alapadatait, ezek elemzését és a döntés-előkészítő információk kidolgozását egy mesterséges intelligenciával rendelkező eszköz végzi.

A jelzések kimenő adatai

A döntés-előkésztő információk mesterséges intelligenciával elért címzettjei:

- emberek,

- települési-, járási-, megyei- és országos önkormányzatok,

- társadalmi csoportok önkormányzatai.

Az emberközpontú- és a gazdaságközpontú jelzőrendszer összevetése

(A "gazdaságközpontú jelzőrendszer" alatt a nyugati civilizáció társadalomszervezési rendszerének emberi érdekek érvényesítéséhez közelítő jelzőrendszereit - A emberi fejlettségi index (Human Development Index, rövidítése: HDI, értem.)

1. A "Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere" a nemzetek és emberek értékérvényesítésének összhangját szolgálja (konföderatív - zárt társadalom), szemben a gazdaságközpontú jelzőrendszerek nemzetek és emberek feletti érdekérvényesítésnek alárendelt (föderatív - nyílt társadalom) rendszerével.

2. A "Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere" újraértelmezi azokat a fogalmakat, amelyeket a gazdaságközpontú jelzőrendszerek használnak. (Pl. gazdaság, vagyon, várható élethossz, írás/olvasási készség, nevelés-oktatás, jólét, életszínvonal, ökológiai lábnyom.)

Kelt Szegeden, 2020. március 1-én.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm. 


Cím:
{"contact_street":"","contact_city":"","contact_zip":"","contact_country":null,"contact_state":null},

Telefon:
+36-67-632-456

E-mail:
tatika1945@gmail.com

Skype:
SKYPE.KONTAKT

Kövess engem:
Facebook