Európa karmája és a Magyar Küldetés

2018.08.28

A karma nem jutalom vagy büntetés, hanem a következményeket kiváltó szigorú törvény.

A karma törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik a világban, az maga egy következmény, vagyis valamilyen oknak az okozata.

A karma következményeinek megszűntetéséhez az ok megszűntetésével újjá kell teremtődni.

Európa karmáját a megosztottság, mint ok, és ennek következménye: a megosztott részek közötti különbségek ellenségesség forrásává fokozása jelenti.

Az, hogy ez a közös karma az egyén (individuum) karmájában hogyan jutott kifejezésre, azt az egyénnek a közös karma hatása előtt végzett cselekedetei határozzák meg.

Ez utóbbi megállapítás (az, hogy a közös az egyénivel szembeni elsődleges) ellentétes az elfogadott filozófiai megállapításokkal. Véleményem szerint ebben a kérdésben mutatott eltérés az alapvető különbség a nyugati- és az ősi civilizáció között.

A mai olasz-magyar csúcstalálkozó azt mutatja, hogy a nyugati civilizáció képtelen tudomásul venni az Európai karizmában lévő ok-elemet. A következményeket az ok változatlanul hagyása mellett akarja megváltoztatni.

Bár Szijjártó Péter az előkészítő tárgyalásokról szólva megemlítette az "ok megszűntetését" (az ok meghatározása nélkül), de ezt a témát a Salvini - Orbán sajtótájékoztatón (a "politikai korrektség" szabályai szerint) elhallgatták.

Az ok az Európai karma alapja: a gyarmatosítás és a megosztottság jelenkori terrorcselekményei, amelyeket a NATO hajt végre. Ezek elsődleges következménye egyes földrajzi területeken (Afrikában, Irakban, Afganisztánban) a természetes élettér megszűnése, amely kiváltja az emberek elmenekülését.

Tehát a "visszatelepítés" feltétele az élettér visszaállítása (amely nyilvánvalóan azok kötelessége, akik megszűntették), és nem az, hogy megszűnt az élettér lerombolása.

Sem szárazföldön, sem tengeren nem lehet az Európai karma következményét megszűntetni, az ok változatlanul hagyásával.

A Magyar Küldetés jelentése: "mintát adni az emberiségnek az emberi létre" (Németh László), amely azonos a Jézusi kereszténységgel: "a normális emberi létről szóló tanítás" (Hamvas Béla).

Ezt közvetíti az ősi civilizáció társadalomszervezési rendszere, amely emberközpontúságot állít a gazdaságközpontúság helyére, az igényt a lehetőséggel összehangoló teljes önellátással váltja fel a "kínálat által manipulált kereslet" elvét. Mindezek alapjaként a hatalomgyakorlást és a birtoklást a Szent Korona Tagok (az államalapító és államalkotó nemzetek tagjainak összessége) kizárólagos jogává teszi, ezzel gátat szabva annak, hogy az idegeneknek életterük legyen Magyarországon.

Az Európai karma törvényének érvényesülése a Magyar Küldetés teljesítésével szűnik meg.

Ehhez minden feltételt megkaptunk.

Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.