Helyzetelemzés 2018. Földanya havának 22. napján

2018.10.12

A pártok programjai nem versenyezhetnek az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerével.

Nem azért, mert a pártprogramok összeállítói nem rendelkeznek elég szakmai ismerettel és gyakorlattal, hanem azért, mert a nyugati civilizáció paradigmáját követik, ezért - legnagyobb jóindulatuk ellenére is - egy irányított zűrzavar (káosz) részének kidolgozására alkalmazzák tudásukat.

Ugyanez vonatkozik azokra a "független", köztiszteletben álló emberekre is, akik az anyagtalan és az anyagi világ jelenségeit, eseményeit látszólag elszigetelve (izoláltan), de ténylegesen egy feltételezett (hipotetikus) alapból kiindulva elemzik.

Ennek a gondolkodási mód mintának (ez a paradigma egyik magyar megfelelője) legáltalánosabb "szemellenzője" a gazdaságközpontúság.

Az elmúlt 1045 év lélek- és agymosása (Grandpierre K. Endre szavaival: "adatgyomlálása, emlékezetirtása") következtében az emberek jelentős részéből kimúlt a következményt előidéző okok meghatározásának (különösen azok megszüntetésének) igénye, és elfogadják azt a folyamatot, amely önmaguk falanszter-fogaskerékké alázásához vezet. Ez fenyeget az Európai - és benne a Magyar - karma végzetességével.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere az emberek, valamint az ember anyagtalan- és anyagi környezetének egymásra hatása alapján határozza meg a mindennapi élet együttélési szabályait. Mivel ezek "a szabályos (normális) emberi létről szóló tanítás" (Hamvas Béla kereszténység meghatározása) gyakorlattá tételeként fogalmazódnak meg, értelemszerűen az emberi lét helyszínén (vagyis a családokban, településeken) keletkeznek, ezért alapvető jellemzőjük a korlátozás nélküli önkormányzatiság (autonómia).

Az egyes települések emberközpontú, összehangolt önellátást eredményező fő jellemzőit (az élettér - az ember és környezete kölcsönhatásán alapuló - működésének alapértékeit) az interneten már elérhető anyagok, a települési- (kerületi-), járási-, megyei- és országos törvénykeretek tartalmazzák.

A "Nemzetállam Magyarország a Nemzetállamok Európai Szövetségében" honlapon elérhető anyagok településekre (kerületre), járásra, megyére (Budapestre) és Magyarországra vonatkozó kivonatát felhívásomra néhányan nyomtatásban is kérték. Kérésüket a jövő héten teljesítem.

Le kellett számolnom türelmetlenségemmel. Tudomásul kellett vennem, hogy a koreszme (paradigma) váltást jelentő megvalósítás idejének meghatározása a Teremtő "hatáskörébe" tartozik. Ennek hátráltatása, vagy előre hozása nem része a Magyar Küldetésnek.

Része viszont a felkészülés a törvényszerűen bekövetkező változásra.

A jelenleg - és a későbbiekben - elérhető anyagok ezt szolgálják.

Az egyes részterületek érdekérvényesítés-összehangolásának (konföderatív szervezettségének) alapja a részterület tényadatainak részletes elemzése.

Ezért az év végéig mindenki számára értelmezhető formában közzé teszem az alábbi részterületekre vonatkozó anyagokat: az Isteni Iránymutatást (Alkotmányt) és az azt korukra alkalmazó Irányelveket (Alaptörvényt), valamint - a Szent Korona Értékend Kormányos Rendszerének adatbázisából - a részletes tapasztalati adatokat és azok igény-lehetőség összehangolás szerinti elemzését.

- Ember

= jog és közigazgatás,

= kultúra és tudomány,

= istenhit,

= nevelés és oktatás,

= család, nemek, korosztályok,

= egészségügy,

= nemzetiség,

= védelem,

- Emberi környezet

= gazdaság általános jellemzői (a gazdaságközpontú helyett alkalmazott emberközpontú koreszme szerint),

= környezetvédelem,

= mezőgazdaság és élelmiszeripar,

= ipar,

= szolgáltatás,

= vendéglátás,

= kereskedelem,

= szállítás, közlekedés.

Az egyes részterületek anyagai az alulról építkezés szabályai szerint település (kerület), járás, megye (Budapest) és Magyarország részletezettségűek.

Az egyes részterületek anyagait az elkészülés után azonnal nyilvánosságra hozom az interneten. A nyilvánosságra hozáskor ismertető anyagot teszek közzé video formában.

Munkám megköveteli, hogy minden szellemi- és fizikai erőmet ennek rendeljem alá. Így kapcsolattartási feladataimat (beleértve a Napló vezetését is) a szükséges és elégséges szintre kell csökkentenem.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.