Ismétlődő történelem

2019.06.08

"De a "bőség" fiai már nagyon sokban különböztek a "kezdet" fiaitól.

Mert a "bőséget" a tudás és műveltség magas foka hozta és a "bőség" fiainak a "kezdet" sok munkája, ügyessége és találékonysága biztosította a jólét és a gondtalan élet feltételeit.

És most a "bőség" fiai megfeledkeztek az égiekkel kötött Szövetségről.

Azt hitték, hogy a Föld embere egyedül is tud élni - az égiek segítsége nélkül.

A régi ártatlanságot az önzés váltotta fel és Én-Lil népe lelkében elszegényedett.

A tiszta gondolatokat a sötétség takarta be és elmaradtak Én-Lil dicséretében.

A nép ismét SAG-KUG-GA, azaz tudatlanná lett.

ÉN-LIL-hez csak akkor fohászkodtak, ha a betegség gyötörte őket, vagy a bajok sokasága nehezedett

rájuk és a földi kincsekkel pompázó Káldea díszes palotáinak lakói már nem hallották az Ég üzenetét."

Az idézet a "Magyar Bibliából" (Kramer szerint: "Első Sumér Bibliából" - tudod: erre hivatkozott a Jézusi Tanítás alapjakét XXIII. János) való, amelyet - mint az Úr szavát - 6000 évvel ezelőtt "rótta kőbe a próféta", ahogyan Wass Albert írja "A hagyatékban".

A "bőség" fiai "tudatlanságukat" ma is rákényszerítik a "kezdet" fiaira, és őket a mai hamis próféták ugyanúgy tömeg-mozgató eszközként szolgálják, mint tíz- és százezer évvel ezelőtt:

A "Magyar Bibliában" ezt így találod:

"ÉN-KI is tűnődve nézte teremtményeit.

Figyelte templomának papjait, amint selyemben, arany ruhákban pompáztak és - bár ÍZ-TEN földi helytartójának hirdették magukat - nem ÍZ-TEN dicsőségét szolgálták, hanem a templom gazdagságát és kincstárát gyarapították.

Földi hatalmasokat dicsértek és nem ÉN-LIL - Napkelettől-Napnyugatig terjedő - örök, égi királyságát.

Nem voltak többé ÉN-LIL hűséges fiai, hanem országuk bőségének gazdag és ÍZ-TEN-t feledő hatalmasai, akik a hatalomban - szeretet nélkül - vetélkedtek egymással."

"Jézus Urunk evangéliuma" leírja a "bőség" fiainak eszközét is:

Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek.

Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek.

Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok és bűneitek terhétől csak az ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket."

A "kezdet" fiai a történelem során mindig felülkerekedtek a "bőség" fiain, mert ez a Küldetésük:

"De a gazdagságban pompázó földi hatalmasok között mégis akadt egy, aki megtartotta ÉN-LIL Szövetségét.

EGY - aki nem feledkezett el a Kusok őseinek ígéretéről és népével együtt - buzgó imádkozással - ÍZ-TEN-nek adott dicséretet.

KUS-KUR-RU város királyának - UBARTUTU-nak - fia volt az, aki hűséggel szolgálta a Világ Világosságát és minél jobban látta a többi város népének ÍZ-TEN-től és ÉN-LIL-től való elfordulását, annál jobban intette népét - így:

"Magasztaljátok ÉN-LIL-t, a Világ Világosságát a lelketekben, mert ő jó és irgalma örökkévaló.
És a nép követte királyát.

Így - együtt - tartották meg a régiek által kötött Szövetséget."

Amikor a Szövetségtől eltávolodott "bőség" fiai veszélyeztették a Világ egységét, a "kezdet" fiai ("a Szövetség MAGjának megtartói") mindig felemelték tiszta forrásként az Isteni Iránymutatást magában hordozó Szent Koronájukat, aki történelmüket búvópatakként követi és vigyázza.

A "Jézus Urunk evangéliuma" ezt így írja le:

"Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.

Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az Idők megkövetelik.

Küldök majd vigasztalókat is.

Egyszerű Fénylátókat.

Nem hatalmasokat."

_______________________________

Az anyagtalan és az anyagi világ szerves egységet alkot. Kiegyensúlyozottságuk az élet feltétele. A Szent Koronát azért kaptuk a Teremtő és az Ember közötti Szövetséggel, hogy azon keresztül azt a Küldetést teljesítsük, amely a Teremtő feladatának egy részét kegyelmezte az Emberre:

"A földi EM-BAR testében él a Lélek fénye és annak ereje által uralja, formálja az anyagot - folytatva ÍZ-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját."

_______________________________

Kérlek, készülj a Szövetség MAGjának megtartójaként az anyagtalan és az anyagi világ összehangolására, ami Jézus Urunk születését jelző betlehemi csillagálláskor veszi kezdetét!

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.