Koreszme (paradigma) váltás

2018.11.15

Világkorszakunk hetedik téli napfordulójával eljövő Fényünnep (karácsony)[1] nemcsak fénnyé tisztítja, hanem eltünteti a sötét uralmát.

Az előző Világkorszakban ezt az átfordulást készítette elő a négy isteni személy (Nimród, Jézus, Atilla és Álmos) napként megújulva saját erejében.

Így vált az Isteni Iránymutatás mindenhatóságát érvényesítő Szent Korona Értékrend az Új Világtörténelmi korszak koreszméjévé (paradigmájává)[2].

Ennek közvetítésével küldetésem befejező szakaszba lép, ami átível földi létem határán.

Eddig a történelmi lenyomatok (kódok) értelmezésével (dekódolásával) az új világtörténelmi korszakra történő alkalmazást kellett létrehoznom.

Ez az új világtörténelmi korszakkal eljövő (advent) Fény ajándéka. Azt a kegyelmet kaptam, hogy ezt tehetem közzé a Fényünnepre készülés idején, Szegeden, az újjáteremtő gondolatok városában.

Ez lesz küldetésem földi részének befejezése, és az új, anyagtalan részének kezdete, amely a szeretet erejével adja minden teremtmény lelki-, szellemi- és testi életének feltételeit, vagyis a szabadságot.

________________________________________

Az ember bizonyíthatóan harmincezer éve lenyomatokat hagy arról, hogy a Világegyetem egészének földi részében hogyan valósítja meg a szerves egységben létezést a lélek által mozgatott, önálló egységként működő teremtmények (entitások[3]) összessége.

A lenyomatok egységes formátumú jel (kód) formában értelmezhetőek, mintegy jelezve, hogy az entitások nem elszigeteltek (izoláltak), hanem egy rendszer egymással kapcsolatban lévő részei.

A különböző korok lenyomatai értelmezve (dekódolva) azt mutatják, hogy a Világegyetem (és ezen belül a Föld) egy - kezdetektől meglévő - iránymutatás szerint működik.

Időnként ez az iránymutatás elsötétül és elfordul a Fénytől, és az Isten akaratának ellenségévé válik.

Most - immáron 1045 éve - a magyarság sötétségben él.

Ekkor szükséges a sötétség átfordulása, a koreszme (paradigma, gondolkodási mód minta) váltás, és ekkor szükséges megszabadulni az egyéni-, a nemzeti- és a nemzetkapcsolati hátrahúzó (negatív) karma terhétől.

_______________________________

Az Adventi Ajándékkal mindenkihez eljut az új világtörténelmi korszak Isteni Iránymutatás mindenhatóságát érvényesítő alkalmazásának lehetősége.

Küldetésem befejező - földi létem határához nem kötött, vagyis végtelen - részében a szeretet szolgája leszek, szerves egységgé formálva a lelket, a szellemet és a testet, a Jézusi Tanítás szellemében megnyílva és megnyitva.

Eddigi kapcsolataim minőségileg átalakulnak, azt a célt szolgálva, hogy mindenki meghívott és kiválasztott legyen egy személyben.

Kelt Szegeden, 2018. Enyészet havának 15. napján.

Halász József

_______________________________________


[1] Az ősi magyar nyelvben: "kara" = sötét, fekete; "csun" = átfordulás";

ezért a "karacsun" (karácsony) a sötétség fénnyé történő átfordulását jelenti;

annak a folyamatnak madárként megjelenő jelképe a "kerecsen", melyben a sötét helyét a fény veszi át.

[2] "Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona" - Püski, 2008 - 

[3] Entitás latin: entheus = Lélek által mozgatott, görög: entheosz = isteni, Istenből eredő

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.