Legnehezebb az utolsó lépés

2018.10.12

Sokan jutottunk el a tények összefésülésével addig a gondolatig, amit Stoffán György megfogalmazott

Sokan mondtuk magunkban, hogy "dicső és szép dolog a hazáért meghalni," egyre többen vannak, akik hisznek a jövőben és azt is hozzáteszik: "de még szebb érte élni". Vannak, akik felismerik, hogy mit jelent az, hogy a hazáért élni, és rájönnek arra, a leleplezés semmit sem ér, ha az Európai Karma okát meg nem szüntetjük, értelmet adva a vergiliusi mondás harmadik fordulatának: "sed .... dulcissimum pro patria bibere". Csak akkor ihatunk ugyanis a haza egészségére, ha azt az okot megszüntetjük, ami a leleplezett szenvedhetetlen igát ránk kényszerítette.

Suttyomban nem lehet koreszmét (paradigmát) váltani.

A politikai korrektséggel szemben teljes zéró toleranciát hirdetni. Nem elég csak megállapítani, hogy mit nem mondunk ki. Ki kell mondani mindent, az elkövetők megnevezésével!

Ha kimondjuk, akkor óhatatlanul továbbgondolkodunk.

Az "aberrált, gyilkos vágyak kiélése" nem százéves gyakorlata a diktatúrának, hanem sokkal régebbi.

Beszélni kell Koppány állati tulajdonságokra utaló felnégyeléséről, követői elleni népirtásról (ha több volt az állati módon meggyilkolt magyar, mint amennyi fa, akkor két magyart akasztottak egy fára). Beszélni kell arról is, hogy Dózsa György tüzes koronája hasonlatos volt Jézus töviskoronájához.

Ki kell mondani, hogy amikor a zsidók tényleges hatalmat nem kaptak hazánkban (négyszer zsidótlanítottak az ezeregyszáz év alatt), akkor gondoskodott az Európai Karma okának továbbéléséről a zsidókeresztény egyház.

Az 1045 éve tartó lélek- és agymosás minden eszközét fel kell tárni, a kigyomlált adatokat vissza kell ültetni, a kiirtott emlékeket újra kell teremteni.

A történelemhamisítás nem marxista maradvány, hanem a diktatúra önigazolása.

Ki kell mondani, hogy a Quedlinburgi szerződéssel Géza eladta a magyar szabadságot, a zsidókereszténység ránk kényszerítésével a természetes kereszténységet ("a normális emberi létről szól tanítást" - Hamvas Béla) irtották ki.

Nincs bal és jobb, csak diktatúra van, amely a hatalmon lévő társadalmi csoport (osztály) érdekei szerint alakítja az ideológiát, alkotja a jogot, irtja a másként gondolkodókat, jelöl ki ellenségképeket - ahogyan azt Bibó István tökéletes bizonyítékokkal alátámasztva állította. (Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte).

A migránskérdéssel és a Sargentini-jelentéssel kapcsolatban ki kell mondani, hogy a migránsellenesség az EU-ban olyan folyamat indított el, amelyben kötelező elvetni a politikai toleranciát.

Ki kell mondani, hogy a migráció oka az évszázadok óta tartó nyílt- és "demokrácia" köntösbe bújtatott gyarmatosítás.

Ki kell mondani, hogy korunkban a migránsok országaiban a nemzetek életterének megsemmisítését a NATO végzi. A NATO, amelyben mi is az USA kengyeltartói vagyunk.

Ki kell mondani, hogy a terrorizmus a gazdasági és politikai hatalom megszerzésre vagy megtartására kifejtett erőszak, amely az Európai karma elsődleges következménye.

Ki kell mondani, hogy nem szárazföldi- vagy tengeri határzár szünteti meg az Európai karmának a migrációt kiváltó következményét, hanem a lerombolt élettér visszaállítása, amelyet a gyarmatosítóknak kell megtenni, akár akarják, akár nem.

És ki kell mondani, hogy a gyarmatosításban vezér-szerepet játszó zsidók erőszakkal szerzett országukban el fogják veszíteni életterüket, és maguk is migrációra kényszerülnek. Ennek kapcsán ki kell mondani, hogy mi nem fogadjuk be őket, mert - éppúgy, mint az arabok - a mienkével kibékíthetetlen ellentétben álló értékrend szerint élnek. Ez a valódi antagonizmus, nem a diktatúra két változata közötti hatalom-birtoklási különbség.

Legnehezebb az utolsó lépés, amely előtt állunk, mert visszafordulni nem lehet, az előrehaladás lehetőségét pedig ismeretlenné tette az 1045 éves adatgyomlálás, emlékezetirtás (Grandpierre K. Endre).

Ezt az ismeretlenséget kell megszüntetni.

Ma már sokan ismerik az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerét, amelynek a fő jellemzői:

- az emberek és nemzetek összehangolt érdekérvényesítését (konföderációt) jelenti az emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítéssel (föderációval) szemben,

- a teljes és összehangolt önellátás emberközpontúságát valósítja meg az elvonás-visszaosztás elvén működő gazdaságközpontúság helyett,

- az igényeket és lehetőségeket hangolja össze a kínálat által manipulált kereslet elvével szemben,

- alulról épülő jogrendszerrel biztosítja a társadalmi együttélés természetes szabályozását a felülről vezérelt diktátumok helyett.

Kelt Szegeden, 2018. Földanya havának 16. napján

Halász József

Ui.: Az írásban szereplő témákról a Szent Korona értékrend honlapon és az alábbi írásokban bővebb kifejtés található.

Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára 2015. 10. 21.

Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára 2016. 10. 21.

Egy sarkalatos különbség a nyugati és az ősi civilizáció koreszméje (paradigmája) között: a migráció oka és következménye 2016. 09. 24.

A Huxit-ról 2016. 07. 06.

A paradigmaváltásról Trianon kapcsán 2016. 06. 03.

Augusztus 20 másként értelmezve 2017. 08. 20. 

Elkezdődött Peresz és Zoltai szándékának valóra válása 2017. 07. 20.

A magyar és a zsidó értékrendről 2017. 04. 16. 


Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.