Megébredés a lehetségességre

2020.08.11

Boldogasszony Anyánk oltalma alatt, Pusztaszeren 1126 év után ismét Logosz-nemzetté válik az egyetemes magyarság, a hagyományok szerinti "nomád" Szeren.

Visszaültetjük őstörténelmünk kigyomlált adatait, és nyitottak leszünk arra, hogy Isten helyreállítsa azokat az emlékeket, amelyeket ezerötven év alatt a Sátán kiirtásra ítélt.

Szombaton 10 órától a négy - történelemhamisítástól megfosztott - könyv[1] tartalmát értelmezzük:

- visszaültetjük lelkünkbe, szellemünkbe minden emberi kultúra (az emberi életfeltételek "művelése") alapját, a Szent Koronával közvetített sumér értékrendet, felidézve Zakar Andrást, Magyar Adorjánt, Badiny Jós Ferencet és Tomory Zsuzsát - valamint az értékrend "eltorzításán" fáradozó Poebelt és Kramert;

- ledöntjük a lehetetlenség hazugságból épült várát az írott anyagok (XXIII. János - II. Vatikáni zsinat -, XVI. Benedek), csillagászat és a számismeret bizonyítékaival;

- összevetjük Bálint Sándor és Jankovics Marcell néprajzkutatásaiban őrzött, a magyarság génjeiben örökölt adatait, emlékeit Badiny Jós Ferenc kutatásaiból megismert sumér gyökerekkel;

- feltárjuk a nemzetek és az azonos kultúrájú nemzetcsoportok érdekérvényesítésének lehetetlenségét a Sátáni iránymutatás alatt (föderativitás), és lehetségességét a sumír közvetítésű Isteni Iránymutatás szerint (konföderativitás);

- megismerjük az Isteni Iránymutatást és az abból eredő (történelmi korszakunkra vonatkozó) Irányelveit;

- felmérjük, hogy melyek azok az élethelyzetek, amelyeket alapjaiban kell megváltoztatni az Isteni Iránymutatás érvényesíthetőségéhez;

- felmérjük, hogy melyek azok az élethelyzetek, amelyek alapvetőek az Isteni Iránymutatás szerinti élethez;

- felmérjük, hogy melyek azok az emberi- és természeti környezetben található feltételek, amelyek az emberközpontú élethelyzetek megteremtéséhez, fenntartásához és fejlődéséhez szükségesek.

Szombaton 15 órakor ebédelünk.

Szombaton 16 órától elmélyítjük a lehetetlenség lehetségességgé váláshoz szükséges személyi feladatokat.

Vasárnap 9 órától áldozunk Boldogasszony Anyánknak és a Názáreti Jézusnak őseink tiszta Istenhite szerint.

Áldás!

Halász József


[1] A Világosság beszéde - alternatív biblia

Önkormányzati társadalomszervezés

Bárka Benépesítése - Betlehemi Csillagállás napja 2020

Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere (BŐNM)

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.