Megújuló Pusztaszeri Szövetség az Önvédelmi összefogásért

2019.06.09

A FaceBook-on elkezdték kicenzúrázásomat (természetesen másokkal együtt). A svájci szerver-szolgáltató "kidobott" (szintén másokkal együtt). E-mail-eket "késleltetve" kapom, és az elküldött leveleim hosszú időt töltenek a "Postázandó üzenetek" között (nyilván másoknál is így van).

Akarsz tenni azért, hogy ne fogják be "pörös szádat" és a "szenvedhetetlen iga" ne váljon "halált hozó teherré"?

AKARJ!

Akinek meg kell kapnia a hírt a Betlehemi Csillagállás Szerről, az megkapja. Akinek ott kell lennie, az ott lesz.

Tégy róla, hogy mindenki megkapja, akinek meg kell kapnia!

Küldd tovább ezt a levelet mindazoknak, akik bíztak a Magyarok Szövetségében és elárultatásuk nem törte meg hitüket a Magyar Szabadságban!

Küldd tovább ezt a levelet mindazoknak, akikről tudod, hogy ősi sumír-szkíta-hun értékrendünk érvényesülését szükségesnek tartják!

Küldd tovább ezt a levelet mindazoknak, akikben él az "Atilla lelkület", a "Koppány-szellem"!

Van még két hónap a Betlehemi Csillagállás Szerig.

Addig mindenkihez elérhet a hír, akihez el kell érnie!

________________________________________

Szabadságunk visszavétele és a visszavett szabadság megőrzésének esélye a tét.

A zsidó betelepülés mértéke és a zsidó hatalomátvétel veszély-szintje elérte a kritikus határt.

Önvédelmi összefogásra

van szükség, amely pártrendszertől független, önkormányzatiságra épülő - ezért vezető nélküli - szervezetként alakul meg, területenkénti (település - járás - megye) és érdekcsoportonkénti (korosztály, nem, vallás, nemzetiség, oktatás-nevelés, egészségvédelem, nemzetvédelem, művészet, tudomány, szakmák, hivatások) önkormányzatokkal.

Ennek ejtjük Szerét a Betlehemi Csillagálláskor, kikiáltva "A 2019-ben Megújuló Pusztaszeri Szövetséget", a 896-os Pusztaszeri Szövetség mintájára, felismerve, hogy a mai helyzet azonos az akkorival, a Teremtővel kötött Szövetséghez visszatérés pedig - az 1045 éves adatgyomlálás és emlékirtás következtében - sokkal nehezebb, mint akkor volt. (Ld. "Ismétlődő történelem" - https://www.halasz-naplo.com/l/ismetlodo-tortenelem/)

Az azonosság miatt a 2019-es Megújuló Szövetséget meghatározó Szerződés felépítésében azonos az 1123 évvel ezelőttivel (https://szkertekrend.hu/Pusztaszeri_Szovetseg_2019_osszevetve.pdf), viszont a jelen kor és a jelen magyar helyzet sajátosságait tükrözi. (A latin betűkkel és rovás jelekkel írt Szerződés letöltési címe: https://szkertekrend.hu/Pusztaszeri_Szovetseg_2019_latin_rovas.pdf).

Akinek meg kell kapnia ezt a hírt, az megkapja. Akinek ott kell lennie, az ott lesz.

________________________________

Sumír eredetünk határozza meg jövőnket.

Ez az eredet ránk hagyományozta az anyagtalan és az anyagi világ egységét, amely a Magyar (Paralel, Első sumír) Bibliával közvetítve átörökítette a szkíta, hun eleink által követett Isten Iránymutatást megjelenítő értékrendet. Ez mindent áthat, és mindent rendszerbe foglal. Ennek érvényre juttatása a Magyar Küldetés!

A sumír gyökerek megismerésével nemcsak az Iránymutatás válik egyértelművé, hanem a belőle eredő és korunkra vonatkozó Irányelvek is, amelyek a mindennapi életben a szabad emberként, szabad magyarként élhetőséget biztosítják.

A Lélek Fényét közvetítő Szent Koronával kapott sumír eredetű értékrendet joggal nevezzük az ősi civilizáció koreszméjének, mert az anyagtalan és anyagi világ közötti örök kapcsolatra épül. Ennek bizonysága az - a mára rendszerré összeálló - ismeretanyag, amelyet őseink nekünk örökített lenyomatokon adtak tovább a mai kornak.

Az értékrend eszmei alapja "A Világosság beszéde", amely a zsidókeresztény Biblia helyébe lép. Nyomtatásban is megjelenik.

Bemutatója prózai oratórium formájában a Betlehemi Csillagállás Szerén lesz, Sinkovits-Vitay András rendezésében.

Sinkovits-Vitay András ezzel éppúgy kiáll a magyar szabadságért, mint Édesapja, aki 1956. október 23-án a Petőfi szobornál elszavalta a Nemzeti dalt. András tettével mondja: "A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!"

Imre bácsi hitvallásának több tízezer ember volt tanúja. Azóta fokozottan igaz, amit végső üzenetében mondott: "Ez a mai harsogó-csápoló-idegrángásos, lélektelen "fogyasztói társadalom", diszkóival, hamburgerjeivel, drogos-alkoholos tömeghisztériájával, mint a hínár húz le a tartalmatlan, csenevész élet mocsarába!"

Hányan maradtunk, akik legalább küzdenek a hínárral? András hitvallásának hányan leszünk tanúi? Hányan vállaljuk Petőfivel: "Rabok tovább nem leszünk"? És hányan leszünk, akik tenni is képesek ezért?

"A Világosság beszéde" magyar nyelvű könyv, latin betűkkel és rovás-jelekkel írva.

Mivel célom az, hogy minél több Nimród-Gilgames-Álmos leszármazotthoz eljusson, megadom letöltési címét:

https://szkertekrend.hu/A_Vilagossag_Beszede.pdf.

Hangsúlyozni kell, hogy a sumír (szíkta-, hun-, magyar áttételű) értékrend egy rendszer, vagyis az egyes elemeknek meghatározott kapcsolat-hálójuk van, ezért olyan elemek nem illeszthetőek az elemek helyére, amelyek nem teljesítik a rendszerbeli hely kapcsolat-követelményeit.

Ezért azokat a kutatókat, akik az általuk kijelölt helyhez (pl. államformához, Jézus születéséhez, az irányítás és vezetés kettős egységéhez, a nemzetiségek hatalomgyakorlási jogosítványaihoz) nem alkalmazható elemeket határoznak meg, tisztelem, megállapításukat tiszteletben tartom, de azokat elfogadni nem tudom, mert összeegyeztethetetlenek azok rendszerbeli helyével.

_________________________________

Nem tudom, mikor cenzúrázzák kitörléssel a Betlehemi Csillagállás Szer esemény oldalát. Amost még van: https://www.facebook.com/events/369175160616283/.

Amíg lehet, ezen és körleveleimben fogok írni.

Van ebben a levélben kérés csőstül. Remélem, érzed és érted, melyik vonatkozik Rád!

Nemzettestvéri szeretettel,

Halász József

PS.: Botos László köszön el így levelében. Átvettem Tőle. HJ

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.