Ne hegedülj, te bibasz, hanem muzsikálj!

2017.10.14

Ha így folytatom, nem tudok soha minden idegszálammal a Kormányos Rendszerre összpontosítani.

Most a Facebook-on kapott bejegyzésekre kell még egy (most már tényleg utolsó) megjegyzést tennem. De ettől kezdve csak hetente egyszer nyitom meg a FB-ot és olvasom el a leveleket, akkor is "visszatartom magam" attól, hogy ismételjek.

Kállai Etelka lankadatlan igyekezettel hívja fel arra a figyelmemet, hogy egyszerűen és röviden írjak.

Azt látom, hogy nem a bonyolultságban és a hosszúságban van az alapvető hiba, hanem abban, hogy magyar nyelven sokat írnak, olvasnak, de kevesen értik azt, ami a szavakban van. Első hegedűtanárom egy cigányprímás volt. Egy nagyon fontos igazságot mondott: "Ne hegedülj, te bibasz, hanem muzsikálj!"

Sokan hegedűszót hallanak, pedig muzsika szól.

Kérlek, olvasd el ezt a levelet, és fogadd el, hogy "visszavonulok" a nyilvános közlésektől.

Kelt Szegeden, 2017, Magvető havának 14. napján.

Halász József

az Isteni Iránymutatás közvetítője

____________________________

Kedves Norbi és Boris!

(Leveleik a jegyzetben olvashatóak.)

Az általában elfogadott vélemény szerint a Triszmegisztoszok (Mágusok) tisztje az emberek elvezetése a megébredetté válásig (beavatottságig).

Ha megvizsgáljuk, mi a beavatottság, akkor rájövünk arra, hogy ez egy belső érték, amit a Mágusok beavatási szertartása csak megerősít, a MAG-ság csoportba tartozás formai elfogadásaként. (Ezt másolják a különböző - lovagi, vitézi - rendek.)

Ez alapján viszont azt kell mondani, hogy Hermész (Toth Papkirály) Triszmegisztosz tevékenysége a tökéletes mágusi cselekedet, hiszen ő a MAG-gá váláshoz adott - a szabad akarat által követhető - lehetőséget azzal, hogy Smaragdtáblára véste a megébredtté váláshoz vezető út 12 állomását. (Figyelem! A 8. pont nem az egot dicsőítő kakukkfióka, hanem a lényeget - a fenn és a lenn egységét - határozza meg - ld. Hamvas Béla.)

A 13. pont pedig azt mutatja, hogy Hermész is ember.

Ez a pont óvatossá kell tegyen minden megébredtséghez közelítő embert, az "az vesse rá az első követ" logikája szerint. Aki kézenfekvő következtetéssel "ad tanácsot", az nem segíteni akar, hanem saját "felülemelkedettségét" akarja megmutatni. (Vigyázat! Ez nem a porszemmé vált ember fénye, hanem egy egó kétségbeesett pislákolása!)

Ami pedig a hátráltató (negatív) erőt (energiát) illeti.

Ezt előrevivő (pozitív) erővel lehet legyőzni. Amikor előző két levelemet megírtam, a 15 éve folyamatosan támadó, hátráltató erőt győzte le az igazság előrevivő ereje. A hátráltató erő olyan mértékben lassította előrevivő tevékenységemet, hogy ezt már kitéréssel, elfogadás nélküli hallgatag tudomásulvétellel nem lehetett tovább megengedni.

Ami pedig Krisztinát és Tamást, valamint a Jobbikot illeti.

Krisztina bevitte az Európai Parlamentbe a Szent Korona Értékrendjének konföderativitást alternatívaként állító társadalomszervezésének koreszméjét azzal, hogy EP-képviselőként kért fel az erre vonatkozó két tanulmány megírására. Ennek hatása az EP-ben ma is érvényesül abban, hogy a föderativitás elemeinek korrodálása felgyorsult. Az, hogy a következmények elleni fellépést követi az ok megszűntetése helyett, azt mutatja, hogy körülményei visszahúzó erejével küzdő ember.

Tamásról is ugyanez mondható el. Ő a parlamenti üléseken - azokban a ritka esetekben, amikor az okig eljutottak egy-egy vita során - következetesen a Szent Korona Értékrendet (véletlenül sem a Szent Korona Tant) hozta fel megoldásként. Az Alaptörvény hibás fogalmazása miatt az EU-ból kilépésre vonatkozó népszavazás-kezdeményezésem törvényességével ő erőszakolta ki a Lex Halászt, ami egy jogellenes alkotmánybírósági határozatot emelt az Országgyűlés (erősen megkérdőjelezhető módon) az Alaptörvény részévé.

Mindkettőjüknél a Szent Korona Értékend tisztasága (és nem az én személyem) lazított a visszahúzó erő szorításán.

A Jobbik Parlamentbe kerülése előtt több olyan emberrel voltam kapcsolatban (közte Vona Gáborral is), akik később meghatározói lettek ennek a pártnak. Amikor 2009-ben Gábor leírta, hogy "azért, mert köztiszteletben álló emberekkel konfliktusod van, nem vállalhat fel a Jobbik", már látható volt a köztiszteletben álló emberek tanításával "felnőtté vált" Jobbik el fogja veszteni azt a tisztaságot, ami "gyermekkorában" sokakban reményt ébresztett, mert a gazdaságközpontúságon alapuló nyugati civilizáció bástyájává vált.

Ez a levél még része a visszahúzó erő elleni harcomnak, az előrevivő erő segítségével.

Miután most már a feladatom végzésére csak kis hátráltatással van a hátrahúzó erő, az ellene folytatott (Norbi által alaposan félreértelmezett) harcomat most egy ideig nem kell folytatnom, tehát sem itt, sem máshol nem írok több bejegyzést.

____________________

Ez egy paradoxon: Magamnak válaszolok. Kénytelen vagyok két kérdésre röviden kitérni Norbi levelével kapcsolatban.

Az egyik a király, a királyság. Tudomásul veszem, hogy a nyugati civilizáció önkényuralmi rendszere komoly gond. Sokszor írtam róla. Az egyik alapvető különbség a két koreszme között az egyeduralom és a kettős hatalomgyakorlás.

Mindenkinek joga eldönteni, hogy melyik koreszmét követni. A bökkenő csak az, hogy olyan nincs, hogy "ebből is egy kicsik, meg abból is egy kicsit". Vagy az egyik, vagy a másik. Az egyes különbségek ugyanis az egyik vagy másik koreszme rendszerének részei, vagyis csak abban érvényesülhetnek.

Az meg, hogy "egy király majd a Népet szolgálja a királyság intézményrendszerével szemben" önellentmondás. A fából készült karikát lehet vaskarikának nevezni, de soha sem lesz az.

A másik pedig, a "két porszemségem". Norbi, ismerethiánnyal küzdesz, és ez kihatott az előzőben leírtakra is! Tudatlanságodat figyelembe véve csak visszautasítom azt, hogy Gézához hasonlítasz. Lapozd át a kettős fejedelemséggel kapcsolatos tudnivalókat! Amíg nem ismersz valamit, addig (hogy is mondjam?) felelőtlenség nyilatkozni róla, bár ezt Neked nehéz elfogadnod, hiszen "még Veled is megtörténhet" kategória.

Ugyancsak a tudatlanságod az oka annak, hogy egyenlőségjelet teszel a gyakorlati alkalmazás eszköze (amit a Kormányos Rendszer jelenet) és az alkalmazást jelentő vezetés között.

Na elég!

Ne vedd zokon, ha további bejegyzéseidre nem reagálok!

___________________________________

Jegyzet


Norbert Pósa Drága Jóska Bátyám ! Huhhhhh...! Tudod, szeretlek és tisztellek, s éppen emiatt "ragadok tollat". Átérzem az elkeseredésedet, ám ettől függetlenül felesleges a düh, a harag, a szitkok. Sőt, nemhogy felesleges, hanem egyenesen erő (energia) romboló hatása van, alacsony rezgésszintje okán. Egyszerű kvantumfizika. De ezt tudod Te is! Nálam ráadásul sokkal jobban. A magyar nyelv is alátámasztja ezt a tényt: a Gyűl-Ölet. A gyűlölködő ember saját magát emészti!!! Ezzel szemben: a Szer-Etet. Miután a szeretetnek magas a rezgésszintje, ezáltal "táplálékhoz" jut az ember. Lelki táplálékhoz. Mondhatni "erőre kap"!!! Közelítsük meg írásod máshonnan. A szitkokat és az átkokat figyelmen kívül hagyva is olyan dolog miatt kéred számon az embereket, ami Rád is, de még sokszor rám is jellemző! Ez pedig a hiszékenység! Igen, az emberek egy része hisz a "Szent" Korona Tanban", melyről tudjuk, hogy nemhogy idejét múlt, de még a maga idejében is, élén az Apostolnak számító királlyal, embertelen körülmények között tartotta a Népet. De kérdem én, miért akkora probléma, ha valaki(k) naivan azt hiszi(k), hogy egy király majd a Népet szolgálja a királyság intézményrendszerével szemben. Vagy miért lennének rossz emberek azok, akik hisznek naivan az AE-nak a gyakorlatban semmit sem tevő "munkásságában". Gondold csak el, Te saját magad nem estél-e, vagy még a mai napig is nem esel-e bele a hiszékenység "hálójába"!! Vegyük példának a Jobbikot. Ahányszor csak hitegettek, annyiszor "mentél lépre". Pedig még az életedet sem tisztelték. Emlékezz a Barroso féle meghívással egybekötött mérgezésedre. A zseniális munkádat, a Szent Korona Értékrendet pedig végképp nem tisztelték. Emlékszel még, mikor Morvaival, meg Gaudival az élen a Jobbik egy vagy 10 főből álló "szakértői" küldöttséget küldött többször is tárgyalni Veled, a Szent Korona Értékrend Alaptörvényként való elfogadtatásának ürügyén. Pedig tudnod kéne, hogy a Jobbik ugyan olyan pártocska, akár az MSZP, vagy akár a Fidesz, vagy akár bármelyik!!! Ugyanúgy a cionisták alapították, pénzelik és irányítják, akár csak a többit. S Te mégis hittél mindig az általuk aktuálisan "vetített mesében". Nyugodj meg kérlek! Az Általad "leközvetített" Szent Korona Értékrend az egész emberiség fejlődése (lelki, szellemi és anyagi egyaránt) szempontjából nézve zseniális iránymutatás. Igazi Fejed-elem-i iránymutatás! Ám "pusztán" szellemi. Ám ahogy ezt a szellemi iránymutatást Te próbálod áthelyezni a gyakorlatba, számomra ahhoz hasonlít, mint amikor annak idején Géza fejedelem egyeduralomra tört. S így, hiába a "porszemelmélet"!! A gyakorlatban Te szeretnél lenni egy másik "porszem" is egyszerre. Meg még egy. Meg még egy. S amikor ez a lehetetlenség nem jön össze, akkor meg megsértődsz. Minek ?!! Őszinte szeretettel, Norbi

Molnar Boris Magyar mágusok segítségét igénybe kellene venni a sötétek megállítására és segíteni kellene őket ,hogy ne a megélhetés megteremtésére pazarolják MÁGIA helyett az idejüket. A fekete mágusokat megfizeti a háttérhatalom, hogy mindig dolgozzanak, hogy a magyarság fel ne ébredjen, össze ne fogjon. No de hiába írogatom, nem figyel rám sem elég magyar, csak a face, ami letiltogat.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.