Néhány gondolat a Segítő Napokról

2019.11.14

Néhány gondolatot kell leírnom a Segítő Napokkal kapcsolatban.

Mivel az elmúlt ezeregyszáz év eltorlaszolta a mindannyiunkban meglévő Szent Korona szálláshelyet, meg kell tisztítanunk az oda vezető utat ahhoz, hogy kinyithassuk azt. A Szent Korona ugyanis (és ezért hangsúlyozom "Értékrendként") a Teremtő és az Embar (nő és férfi kettős egysége) Szövetségének megtestesülése. Ha élő és hatást-kifejtő bennük, akkor Istengyermekként élünk, ha nem gazdátlanul csellegünk a világban.

A cél tehát a tisztítás.

Mint az EU19-es mastergén elterjedtsége bizonyítja, mi a Logosz faj vagyunk, de, hogy Logosz nemzetté váljunk - nemzettudattal, önbecsüléssel, önazonosság-ismerettel - fel kell tárnunk azoknak a hátráltató (negatív) következményeknek a közvetett és közvetlen okait, amelyek a logosz-voltunk jellemzőit elhomályosítják. Ezzel párhuzamosan fel kell fedeznünk magunkban azokat a cselevés-lehetőségeket, amelyek az Isteni Iránymutatásból erednek, és előrevivő (pozitív) eredményként hatásában kiegyenlítik az ezeregyszáz éves "szenvedhetetlen iga" terheit.

Tehát a karma-törvényt kell érvényesítenünk. Úgy látom, ez az alapja az ember és a földi- és Földön kívüli emberi környezet szerves egységként élésének.

A karma nem büntetés, hanem - akár előrevivő, akár hátráltató - logikus következménye cselekedeteinknek.

Ezért sem megszüntetni, sem megváltoztatni nem lehet. De ellensúlyozni igen!

Az ok és okozat legtisztább - és legtagadhatatlanabb - érvényesülése a karma-törvény.

Ahhoz, hogy a 973-ban ránk erőszakolt, Isteni Iránymutatást tagadó, ok vezérelte cselekedeteink hátrahúzó következményeit ellensúlyozni tudjuk, meg kell ismernünk a kigyomlált adatokat és a kiirtani szándékolt emlékeket.

Ez végtelenül nehezen teljesíthető feladat. A kigyomlált adatok helyére gazt ültettek, amelyek formájukban hasonlítanak az eltávolítotthoz. Az elhomályosított emlékeket legendává gyúrták át, megszüntetve hagyományként éltető erejüket.

(Meg kell jegyeznem: a szkíták tökéletesen ismerték a "felülről jött tudás" hagyományteremtő jelentőségét, amit a szeretetet közvetítő szabadság eszközének tartottak.)

A gaz felismerése, a legendák valós értének beillesztése mindennapjainkba sok veszélyt jelent. Egy-egy forrás önmagában való értékelése félrevezető lehet, ezért a források összevetése nélkülözhetetlen.

Ugyanilyen a rendszerszemlélet érvényesítése. Egy esemény helyét történelmünkben a hozzá épülő kapcsolatrendszer határozza meg. Emlékezz József Attila "Thomas Mann üdvözlése" c. versének erre a sorára: "az Igazat mondd, ne csak a valódit!".

És végül, nagyon fontos annak ellenőrzése tapasztalati adatokkal, amelye egy esemény, jelenség, személy vagy tárgy rendszerbeli helyét értékeli.

Ezek alapok, amelyeket érvényesíteni kell a "Segítő Napokon".

Ahhoz, hogy érezhető és érthető legyen, miért kell az Isteni Iránymutatásra visszatérnünk, mindenekelőtt az anyagtalan- és anyagi világ egységét kell érzékeltetnünk.

Na, ez az, ahol elakadtam.

Az Isteni Iránymutatás Alkotmány-jellege vitathatatlan, ugyanakkor nehezen bizonyítható pusztán alkotmány-elméleti összevetéssel. Annak elfogadtatása, hogy minden innen ered, sok-sok elem egyetemes vizsgálatát igényli. Ehhez nincs elegendő türelem.

Most az általános közhiedelem mereven szétválasztja az anyagtalan és anyagi világot. Sajnos, A lélek-munkások és az anyagi világ munkásai egyaránt elszigetelten kezelik saját területüket. Ez vezet az eszmei izoláltsághoz, amely minden vonatkozásban kizárja az anyagtalan és anyagi világ rendszer-egységének gyakorlattá válását, vagyis továbbélteti az "irányított káoszt" a természetes rendszerré szerveződés helyett.

Szeretném, ha ezt a gondolatot feldolgoznátok, és együtt találnánk megoldást.

Szerintem a Segítő Napokat olyan általános "visszavezetéssel" kell kezdeni, amely elindítja a "porszemmé válást" mindenkiben. Csak emlékeztetőül: "Amíg azt hiszed, hogy hozzád kell igazodnia a világnak, boldogtalan maradsz. De akkor, amikor rájössz, hogy csak egy porszem vagy a Teremető porszem-tengerében, fénylő és nélkülözhetetlen porszem leszel."

A porszemmé váláshoz mindenekelőtt arra van szükség, hogy helyére rakjuk cselekedeteinket. Őszinték legyünk előbb önmagunkkal, aztán környezetünkkel. Ez a Jézusi Tanítás lényege, a "nyílj és nyiss".

Ez a lelki-szellemi alapvetés feltétlenül kell ahhoz, hogy a célt elérjük.

Ha felismerjük, hogy hátrahúzó cselekedeteink milyen iránymutatás miatt vonnak maguk után hátráltató következményeket, már jelentős lépést tettünk a porszemmé válás felé.

Ebből természetesen következik a visszatérés az Ősokhoz, az Isteni Iránymutatáshoz, amely követése kiegyenlíti a hátrahúzó karmát.

A (nevezzük nevén) Sátáni iránymutatás negatív karmát okozó cselekedeteinket meghatározó irányelveit pontosan tartalmazza a Lisszaboni Szerződés. (Morvay Krisztina és Gaudi Nagy Tamás szerintezt és ennek belső összefüggéseit nálam jobban senki nem ismeri és látja.)

A 2002-ben nyilvánosságra hozott "Gondoskodó Magyarország" program tételesen tartalmazza ennek ellenpontjait. Vagyis ez mutatja meg, hogy az Ősok, az Isteni Iránymutatás hogyan eredményez olyan cselekedeteket, amelyek következménye előrevivő (pozitív) karma.

A másodiktól hetedik hónapig lezajló Segítő Napok ezt a párhuzamot kell, hogy ismertessék. Én a jogi bemutatást tudom elvégezni, de ez nem elég. Olyan környezetet kell teremteni, amely ezt "beégeti", a megébredést szolgálva.

Így tisztul meg az út a Szent Korona szálláshelye felé, így válunk Logosz fajból Logosz nemzetté.

Szeretettel kérlek Benneteket, írjátok le, Ti milyen feladatot végeztek a Segítő Napokon.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.