(Nem bántó) Nyílt levél Együdné Nellikének

2018.03.03

I


Kedves Nellike!

Érzem az alábbi mondataidban az iróniát, amit jogosnak is tartok.

"Jóska, a Szent Korona Értékrend úgy egész és pontosan úgy jó, ahogy leírtad. Itt "csak" az emberek fejében van zavar. De nem mehetsz be mindenki fejébe rendet csinálni...."

Az irónia alapját az adja, hogy szerinted "csak" az emberek fejében lévő zavar az oka annak, hogy nem tud a Szent Korona Értékrend mindennapjaink iránymutatója lenni.

Az agyakban lévő zavar nem ok, hanem annak a következménye, hogy a lelkekben is zavar van.

Egyre többen mondják, hogy ők MAGgá váltak. Ha közülük csak tízre igaz lenne ez, már sokkal jobb helyzetben lennénk. A baj az, hogy az agyuk működése mondatja velük, hogy ők MAGok. Márpedig az Úr szava az, amit Apó, a Nemzet Táltosa mondott Wass Albert által leírva: "Nem papírra vetett betűkből ered a tudás, fiam, hanem lélekből s értelemből, ami az Úrtól való."

Egyre többen vannak, akik nem hangoztatják, hanem megélik MAGságukat. Ők tudják, miből ered a tudás. Ők ezzel nem kérkednek, mert ezt természetesnek érzik.

Azért vagyok szerencsés, mert életemben sok ilyen megébredttel (beavatottal) találkoztam.

Nagymamám - Bálint Sándor meghatározását használva - "népi katolikus" volt (ez a "józan paraszti ész" megfelelője), azaz a dogmákat nem fogadta el. Neki "írták", mit és hogyan kell tennie.

Két atyai barátom, Bálint Sándor és Badiny Jós Ferenc ugyancsak azt tanította nekem, hogy irányítva vagyunk egy útra, és "csak" annyi a dolgunk, hogy arról ne térjünk le.

Hamvas Bélát, Grandpierre K. Endrét személyesen nem ismertem, de abból, amit leírtak, a lélek és az értelem (mondhatom így is: anyagtalan és anyagi világ) kettős egységének kötelezősége következett.

Kelemen Lászlót sajnos nem nevezhetem atyai barátomnak, mert "csak" egy voltam a hallgatói közül, de amit tőle tanultam, atyai intelem volt: "Bármennyire is tökéletes kibernetikát (kormányzó rendszert) is hoztok létre, soha ne feledjétek: mindent rábízhattok, de az életet soha!" - ennek most, az önvezető autók megjelenésével van hatalmas jelentősége.

Tudom, sokan megmosolyognak azért, mert érzem (és egyre inkább tudom): az a Küldetésem, hogy a lélek és az értelem egységét tegyem egyetemes tudássá. Az, hogy megtaláltam az ősi civilizáció hagyatékát, és azt rendszerezve alkalmazhatóvá tettem jelenkori és jövőbeli világunkra, ennek a feladatnak alárendelt eszköz.

1980-ban, augusztus elején Bálint Sándor bácsival "beszélgettünk" (ő beszélt, én hallgattam), a Dóm téren sétálva. Azt mondta: "Fiam! Amikor szükség lesz rá, emlékezz arra, amit mondtam!" Még abban a hónapban felhívták Pestre, ahol egy autó elé lépett a járdán. (A vadkanok változatos formában jelentkeznek.)

Úgy érzem, most van a legnagyobb szükség arra, hogy emlékezzek Sándor bácsi szavaira, de leginkább arra, amit a lelkével adott át.

Kedves Nellike!

Azt írtad: "nem mehetsz be mindenki fejébe rendet csinálni". Igazad van. A léleknek kell rendet csinálni az agyakban.

Amit én tehetek (és amit tennem kell), az, hogy kinyissak egy kaput a Lélek előtt ahhoz, hogy elérjen az agyakhoz.

Az elmúlt két hónapban is ezt készítettem elő. Igen, tudom, sok az a háromszáz-egynéhány honlap, amin keresztül bebizonyítottam, hogy a választással aljas játék részeseivé tesznek bennünket. A videót is nagyon kevesen hallgatják-nézik meg, hiszen az is hosszú, majdnem egy órás.

Néhány ember lelke viszont már felkészült arra, hogy az értelemmel szövetkezzen, és ennek eleget téve, tesznek is ezért. Ők MAGként fognak élni, és hatással lesznek környezetükre is.

Március 15-e a magyarság szabadságának szent emléknapja. Sokan fognak történelemhamisítással emlékezni, mellüket két ököllel verve magyarkodni. Bocsássa meg nekik a Teremtő!

Amikor a hangzavar elül, 17-én és 18-án azzal fogok emlékezni és emlékeztetni, hogy szembeállítom a nyugati civilizáció szabadság-gyalázását az ősi civilizáció szabadság-tiszteletével. Nem gyűlölködve teszem ezt, hanem a célnak alárendelt szeretettel. A cél az, hogy bizonyítsam:

igaz, hogy a világ fiai, a maguk módján, okosabban a világosság fiainál, de az is igaz, hogy a világosság fiai a maguk módján okosabbak a világ fiainál, és a világosság fiainak okossága azért erősebb a világ fiai okosságánál, mert az a lélek és az értelem kettős egységének tudása.

Kedves Nellike!

Egy esemény szervezése nem az én dolgom. Lehet, hogy valaki megszervezi ezt az emlékezést, ezt köszönettel veszem.

Ha ez nem megy, akkor egy videókonferencia lesz a megemlékezés helyszíne.

Ha egy vadkan ezt is megakadályozza, akkor videót készítek nyilvánosan, amit konzervként azok is megnézhetnek, akik a felvétel idején elfoglaltak voltak.

Szeretettel, Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.