Nyílt levél Bakondi Györgynek

2018.03.22

Tisztelt Bakondi úr!

Megtisztelt, hogy levelével megkeresett. Körlevélként kaptam sorait, de szeretném, ha minden címzetthez eljutna a válaszom, ezért (a címzettek közvetlen elérésének lehetősége hiányában) nyílt levélként kell válaszolnom.

Abban egyetértek Önnel, hogy három éve szembe kell néznünk a migrációval. Abban is osztom véleményét, hogy "a jobb megélhetés reményében még ennél is többen kelhetnek útra a következő években".

Viszont farizeus szemléletet látok a NATO magatartásában. Megállapítja, hogy "2020-ig 60 millió afrikai fog útnak indulni". Ugyanakkor hallgat ennek okáról, arról, hogy a közel-keleti és ázsiai emberek hazáját éppen a NATO, mint az USA legfőbb terrorista szervezete (terror: politikai és/vagy gazdasági hatalom megszerzése vagy megtartása érdekében alkalmazott erőszak) rombolta le, és arról sem beszél a NATO és a politikai korrektség igája alatt élő média, hogy az észak-afrikai országokban és Szíriában a CIA szította belső feszültség okozza ma is a migrációt kiváltó létbizonytalanságot.

Azok, akiknek hazája a NATO és az USA terrorista magatartása miatt nem tud megélhetést (sőt létbiztonságot) biztosítani lakóinak, életüket mentve válnak migránsokká.

Az tény, hogy a migránsok közé vegyültek olyan személyek is, akik célja az, hogy a célországokban anarchiát keltsenek.

Azt, hogy őket milyen cél vezeti és kik támogatják tevékenységüket, vagyis kinek az érdeke az európai emberek biztonságérzésének lerombolása, ugyancsak a politikai korrektséggel előidézett homály fedi.

Természetesena politikai korrektség olyan döglött ló, aminek kilóg a lába a köpönyeg alól, így nem nehéz leleplezni ebben az esetben sem: Richard Coudenhove-Kalergi "Praktischer Idealismus" c. könyvében végcélként határozza meg az alábbiakat: "Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság, melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni." Ez a gondolat szoros, mondhatni testvéri kapcsolatban van a szabadkőműves eszközzel, az "ego nélküli nemzet"-tel.

Az tagadhatatlan, hogy a migráció következmény, aminek oka a NATO és az USA terrorista eszközöket használó világgyarmatosítása. Oroszország szerepe kétségtelenül jelentős, hiszen Afganisztánban jogelődje, a Szovjetunió volt az első gyarmatosító, az USA-NATO csak helyébe lépett, és Szíriában is aktív részese az anarchia keltésének és fenntartásának.

Tisztelt Bakondi úr!

A választáson induló pártok mindegyike (így a FIDESz-KDNP is) a migrációval kapcsolatban foglal állást, de az ok megszűntetésének szükségességét egyik sem veti fel. Márpedig a lerombolt országok újjáépítése és az emberközpontú társadalomszervezési rendszer kialakítása nélkül a hazájukból elűzött emberek visszatérése és a migráció folytatódása feltartóztathatatlan. Az újjáépítés kötelezettsége azokat terheli, akik elvették az emberek életfeltételeit. Sajnálatos, hogy Magyarország a NATO tagjaként részese a migráció kikényszerítésének. Ennél is sajnálatosabb, hogy országunk - az alkalmazott migrációval kapcsolatos megoldástól függetlenül - potenciális célpontja azoknak, akik ellencsapással válaszolnak a terrorista beavatkozásra.

A migrációs kérdést is magában foglalja Európa jövőjének alakítása. Az "Európai Egyesült Államok" tervezete teljessé teszi az "ego nélküli nemzetek" megvalósulását. Az EU (pontosabban: a Lisszaboni Szerződés, módosításaival együtt) már most is nagyon közelít a föderativitás (emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítés) teljességéhez. Az EU tiszta föderációvá válása szövetségi állammá alakulást (Európai Egyesült Államokat) jelent.

Ezzel kapcsolatban a pártok választási programjai nem tartalmaznak egyértelmű ellentétet. Az "ellenzéki egységet" hirdetők többsége támogatja az EU "Európai Egyesült Államok"-ká válását.

A FIDESz_KDNP a gazdaság és a védelem kohezionálása (EU- és NATO-tagság fenntartása) mellett akarja a nemzeti érdekeket érvényesíteni, vagyis megosztva alkalmazza az integrálás föderatív módszerét, és a konföderatív alapú koordinálást.

Ha megvizsgáljuk a javasolt föderatív és konföderatív elemek egymásra hatását, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy a föderatív elemek meghatározó hatással vannak a konföderatívokra. Ezért a FIDESz_KDNP késlelteti, de nem akadályozza meg az EU "Európai Egyesült Államok"-ká válását.

Tisztelt Bakondi úr!

Az okot fel nem táró és megszűntetésére szándékot nem mutató gondolatok kizárólagos támogatása a jelenlegi rendszer sajátos demokrácia-értelmezése. Ezért április 8-án szavazás lesz és nem választás, hiszen ismeretlenségre kényszerítettek (így a választhatósági körből gyakorlatilag kirekesztettek) azok a politikai korrektségnek zéró toleranciát hirdető gondolatok, amelyek az erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági válság okát is feltárják, és megszűntetésére javaslattal rendelkeznek.

A Világbank volt vezető jogtanácsosa, Karen Hudes fogalmait használva, a "titkos szuperszervezet" érdekeit képviselő pártpolitikusok és az azt kizárólagosan szolgáló "fősodratú média" elhallgatja az erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági válság okát.

A magyarság és az európaiság érdeke szembeszállni ezzel a politikai korrektséggel, és elérni, hogy a 2019-es Európai Parlamenti választásokon olyan erő törjön utat, amely az okot feltárva elkezdi a megoldás érvényesítését azzal, hogy az EU "Európai Egyesült Államok"-ká válásának ellenpólusát, az "Európai Konföderáció"-vá alakulást képviselje az Európai Parlamentben.

Ez lesz a demokrácia bizonyságtétele.

Tisztelettel:

dr. Halász József

6723 Szeged, Szilléri sgt. 49/a

30/6163894, tatika1945@gmail.com

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.