Nyílt levél Szebeni Eszternek

2017.11.02

Kedves Eszter!

Leveled néhány gondolatára válaszolnom kell.

1.

"A Szentkorona ,,TAN"-t betűről-betűre ismerőket be kell falazni egy terembe, és csak akkor engedni ki őket, amikor felmutatnak egy A4-es papírlapon 10 pontot: na ez az a TAN, ami kell a jelenlegi - vagyis a XXI. század nyelvén, a maiak szűk agyához mért - államvezetési program helyett (!?). (Ugyanmár, és abban királyság, vagy mi? Ki legyen a király?) Ugye nem lehet az ábrándjaikat komolyan venni mindaddig, ameddig a végrehajthatót röviden és velősen le nem írják, és megmutatják azt a vezérszemélyiséget, aki (legalább annyira rendelkezik vezetői képességgel, mint OV) véghez tudja vinni."

Bár a Szent Korona Tant elég jól ismerem, mégis arra kérlek, engem ne zárass azokkal egy terembe, akik azt meg akarják valósítani! Ugyanis ennek megvalósítása folyik 973, a Quedlinburgi Szerződés óta, és tapasztaljuk, milyen eredménnyel. A mostani "Tanosok" a történeti alkotmányosság alapján állnak, amely az ősi gyökereinkből táplálkozó történelmi alkotmányosság 973-as erőszakos hatályon kívül helyezése után vált a hatalomgyakorlás alapjává.

Ha viszont azt kéred, hogy néhány sorban írjam le az "Értékrendes" lényeget, akkor - a számonkérő stílusodat átvéve - visszakérdezek: miért nem veszed a fáradtságot arra, hogy mielőtt valamit kifogásolsz, megismered azt?!

Morvai Krisztina közérthetően, meggyőződéssel, meggyőzően és mindenki által érthető módon beszélt ("néhány sort" helyettesítő két percben) a Szent Korona Értékrendről a Tisza Lajos Közéleti Egyesület szegedi rendezvényen - a videofelvételt több helyen nyilvánosságra hoztam.

A "néhány sor" írásban - egy A/4-es oldalon - a Takács János (Molnár Pali leveléhez csatolt) írásában hivatkozott Szabadság Alkotmánya, amely számtalan helyen elérhető.

"A Szent Korona képezi azt a jogrendet, amely az Isteni Iránymutatást tartalmazza. Ez emberközpontú, a tudás mindenki számára elérhető, szabadságon, szereteten alapuló egymás mellett élést biztosít. Az Isteni Iránymutatás a Szabadság Alkotmánya, amely örökérvényű, megváltoztathatatlan. Az adott korra kidolgozott társadalomszervezési jogrend pedig az Alaptörvény. A kettő szoros összefüggésben (iránymutatás - végrehajtás) a Szent Korona Értékrendben van kidolgozva." (Takács János: Quedlinburg)

Ez a néhány mondat érzékelteti az Alkotmány és az Alaptörvény kapcsolatát, valamint válaszol a "király - nem király" kérdésedre is ("iránymutatás - végrehajtás").

Ami pedig a "vezérszemélyiséget" illeti. A végrehajtáshoz több "vezérszemélyiségi" feladatot végző ember kell, akik közül az emberek választják ki a "vezérszemélyiségeket". A Szent Korona Értékrend ugyanis a közszabadságra és nem a vezérürü-szemléletre épül!

2.

"Csak itt megáll mindegyiknek a tudománya. A ,,mi kellene" kérdésig mind eljutnak, csak a ,,hogyan" marad el, anélkül pedig nincs megvalósulás, bármilyen hízelgő a magyar léleknek."

Valóban, az arisztotelészi hármas kérdés mindegyikére választ kell adni ahhoz, hogy az igazságig eljussunk.

Ismét azt mondom: jó lenne, ha szemrehányás előtt megismernéd kifogásolásod tárgyát!

A "Hogyan?"-ra adott válasz egyben bizonyítéka is a "Mit?"-re adott felelet helyességének. Ezért kértem a nagyszerű, lélekmelengetően hangzó beszédeket tartó, írásokat készítő "Tanosokat" arra, hogy mondják meg, hogy mi gondolkodási mód mintájuk (paradigmájuk) gyakorlati hatása a jogrendszerre, a család életére, a nevelés-oktatásra, az egészségügyre, a mezőgazdaságra, az iparra - és sorolhatnám tovább.

Erre nem kaptam választ.

Viszont - ahogyan Takács János is írja - az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere olyan választ ad a "Hogyan?" kérdésre, amely a gazdaságközpontúságot felváltja az emberközpontúsággal, a "kínálat által manipulált kereslet" elvét felváltja az idények és lehetőségek összhangjával, az emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítést (föderációt) az emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összhangjával (konföderációval).

3.

Mivel Orbán Viktort, mint "vezéregyéniség"-mintát említetted és a következőt írtad: "A SOR.S pedig máris itt van a nyakunkon, sokmillió muszlimmal....", felhívom szíves figyelmedet az ok és az okozat közötti alapvető összefüggésre:

Soros az az ember, aki "elviszi a balhét". Mögötte áll az a szabadkőműves "titkos szuperszervezet" (Karin Hudges meghatározása), amely célja "szétzúzni a nemzeti egoizmust".

1992-ben - amikor még nedves volt Orbán és társai ülepén az oxfordi tojáshéj - Soros ezt mondta: "Én üzletember vagyok, ezért nem foglalkozom szociális kérésekkel." Senki nem tiltakozott a cinizmus ellen.

Az USA - és NATO-csatlósai, közöttük Magyarország - bizonyított fenyegetettség nélkül (ezért terroristaként) támadták meg azokat az országokat, amelyekből a migránsok elözönlik Európát. A migráció oka tehát az, hogy megszűntették életterüket a hazájukat elhagyni kényszerült embereket.

A Lisszaboni Szerződés II. címének 80. cikke "időzített bombaként" működik, hiszen az EU migránsokkal kapcsolatos határozatainak alapja. A FIDESz is megerősítette 2007-ben ennek a "hóhérkötélnek" az elfogadását.

Orbán azt mondja, hogy nem itthon kell segíteni a migránsoknak, hanem saját hazájuk újjáépítésében. Ez így igaz. A politikai korrektséggel szemben zéró tolerancia alkalmazásával viszont hozzá kell ehhez tenni: az újjáépítést az fedezze, aki a kárt okozta, vagyis elsősorban az USA, továbbá azok a NATO-tagországok, amelyek részt vettek az USA terrorista háborújában. (Mi tehát károkozásunk - bűnösségünk - arányában.)

És még egy adalék Orbán Viktor "vezéregyéniség"-mintájához: a gazdaság és a védelem összevontságának megtartása mellett hirdeti a "nemzeti" érdekek védelmét. Ez minden gondolkodó ember számára egyértelműen belső ellentmondás.

__________________________________________

Mindazt, akit érdekel a "Hogyan?"-ra adott válasz gyakorlati megvalósítása (és közre is akar ebben működni, nem csak szemre-hányni a megvalósítás hiánya miatt) az jöjjön el Álom havának 17. napján a Natura Központba (Budapest X, kerület, Fertő u. 14.). Itt a KSH-tól és más hiteles forrásokból származó tapasztalati adatok felhasználásával (empirikus módszerrel) bizonyítom, hogy a "Mit?"-re adott válasz (a Szent Korona Értékrend) gyakorlati alkalmazhatóságát a "Hogyan?"-ra adott válasz miként bizonyítja.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.