Segítő Napok előkészítése 2019. 10. 08.

2019.10.08

Az nem lehet kétséges, hogy önmagunkban kell a Sátáni iránymutatást követő cselekedeteinket elrendezni, éppúgy, mint ahogy az sem, hogy ezt követően leszünk képesek arra, hogy az Isteni iránymutatásnak megfelelő tettekkel ellensúlyozzuk azokat a következményeket (karmákat), amelyek e nélkül lelkiismeretüket meg-megszólaltatják addig, míg kilátástalannak nem érezzük életünket.

Ezek az események nemcsak személyünket érintik, hanem másokat is, mintegy visszájául a Jézusi Tanításnak: nem megnyílunk egymásnak, hanem nyíltságot hazudva bezárkózunk.

A tisztulás folyamatát nevezte Aquinói Szent Tamás a porszemmé válás útjának.

Azt a helyzetet, amikor kilátástalanságot érzünk, hajlamosak vagyunk azt valami ránk telepedett idegen erőnek képzelni. Ez mindaddig féligazság, amíg kiegyenlítetlenek hátrahúzó (negatív) karmáink.

Abban tetszelgünk, hogy a MAG népének, a Tudás népének, a Logosz nemzetnek tagjai vagyunk. Ez féligazság. Lehetőségünk van meg erre. Akkor lesz a féligazságból teljes igazság, ha szembenézünk magunkkal, vállaljuk hibás tetteinket önmagunk és környezetünk előtt. Őszintévé, nyitottá válunk. Így leszünk alkalmasak arra, hogy visszatérjünk az Isteni iránymutatáshoz.

Az itt bemutatott üzenetben elítélem azokat, akik minden helyzetben önmagukat állítják példának, vagy önmagukat fölé helyezik a többi embernek. Azt érzékeltetik, hogy hozzájuk kell igazodnia a világnak. A velük történt eseményeket megszépítik, legendaként mutatják be, Isteni beavatkozásként bizonyíthatatlannak tüntetik fel azokat.

Most mégis a velem történt eseményekről fogok beszélni. Ezek nem dicsőségesek, de azt bizonyítják, hogy emberi gyarlóságunk csak addig teszi Magyarországot "romlott hazánkká", amíg mi magunk vagyunk romlottak, és romlottságunkat nem ellensúlyozzuk tiszta cselekedetekkel.

Számtalan olyan cselekedetet követtem el, amelyeket részben közvetlenül a Sátáni iránymutatás okozott, részben pedig az a szabadosság, amely az Isteni Iránymutatásból mindennapjaink felügyelőjévé vált hagyományaink elvetésének következménye.

Tizenkét éve élem meg a porszemmé válás keserves tisztulását, ahogyan Hamvas Béla határozza meg a megébredtség "árát".

A tizenkét év alatt követtem el még a Sátáni iránymutatás követésével hibákat, de ezek már csak csökkentették, de nem szüntették meg a kiegyenlítés hatását.

Mit tapasztalok tizenkét év után?

A madarak nem repülnek el előlem.

A gyerekek puszit dobnak.

Akire rámosolygok, visszamosolyog.

Egy pillanat megingás nélkül képviselem az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerét.

Nem érzek semmi lelkiismeret-furdalást, vagyis kilátástalanságot, félelmet. A támadásokat egy pillanatnyi késedelem nélkül visszaverem.

Amikor az azonnali korszakváltásról, paradigmaváltásról beszéltem, azt a hibát követtem el, hogy feltételeztem: minden magyar ember elindult a porszemmé válás útján.

Sokan mondják: az emberek nem értik, mit jelent a Szent Korona, mit jelent az ősi civilizáció Értékrendje. Nem értik, miért volt nemzetárulás az, hogy Géza csatlakozott a Quedlinburgi Szerződéshez. Nem értik, mért volt hazugság, hogy Werbőczy a magyar nép akarataként tüntette fel a félrabszolgaság túlélésére kialakított szokásokat.

Hibáztam derűlátásommal, de azok is hibáznak, akik azt mondják, hogy minden magyar ember vallja ezeket az elutasító véleményeket.

Az ezeregyszáz éves lélek- és agymosás elhalványította, de nem szűntette meg a Logosz fajt meghatározó gén hatását!

Érzem és tudom, vannak olyan magyarok, akik már elindultak a porszemmé válás útján.

Velük kell egymásra találnunk és együtt kell segítenünk mindenkit ahhoz, hogy felismerje: "Lelkiismereteddel küzdve boldogtalan maradsz mindaddig, amíg azt hiszed, hogy hozzád - a Sátáni iránymutatást követő emberhez - kell igazodnia a világnak. De abban a pillanatban, amikor rájössz, hogy egy porszem vagy a - Teremtő Iránymutatását követő - porszemek tengerében, fénylő és nélkülözhetetlen ember leszel."

________________________________

Fergeteg havának (január) 5. napján kezdjük el a hét hónapig tartó, porszemmé válást segítő folyamatot és Új Kenyér havának (augusztus) 15. és 16. napján a Betlehemi Csillagállás Szerén mérjük fel, hogy mekkora a Logosz faj tagjai által alkotott Porszem-tenger.

A Segítő Napok programja a https://nemzetiegyseg.com/SegitoNapok/index.html címen érhető el, amit a "Segítő Napok előkészítése" (https://youtu.be/9hYXZqqBBAk) c. video mutat be.

Nemzettestvéri szeretettel,

Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.