Segítő Napok előkészítése 2019. 10. 09.

2019.10.09

A Segítő Napokkal kapcsolatban néhány szervezési kérdésről kell még írnom.

Ismerni és összehasonlítani kell az egymással kibékíthetetlen ellentétben álló szabályokat ahhoz, hogy lássuk, a Sátáni iránymutatás miért lett az oka azoknak a cselekedeteinknek, amelyek hátrahúzó (negatív) következményeket (karmákat) eredményeztek, és ezeket milyen Isteni Iránymutatás szerinti tettekkel ellensúlyozhatjuk:

- a Lisszaboni Szerződést, mint a nyugati civilizációban megtestesülő Sátáni iránymutatás (I. rész) és irányelv-rendszer (II. rész), valamint

- az Új Világtörténelmi korszak paradigmáját az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének tervezet szintű szabályait tartalmazza, amelyben az iránymutatás a Szabadság Alkotmánya, irányelvek az Alaptörvényben, a hatalomgyakorlási-, választási- és jelkép alaptörvény szintű főtörvényekben leírt szabály-tervezetek.

A Segítő napokon ezek ismertetése és hatásának összevetése szerepel a jelenleg elérhető előkészítő anyagban élethelyzet-csoportosításban a vezető oldal szerint:

Azért kellett ezt már most közzétennem, hogy támpontot adjak azoknak, akik együttműködnek a Segítő Napokon és tájékoztassak mindenkit arról, hogy mi a porszemmé válás lelki- szellemi- és anyagi alapja.

A lélek-munkások az összevetésből elemezni tudják az előrevivő és hátráltató cselekedetek kapcsolati hatását mindennapi életünk együttélési szabályaira.

Különösen felhívom a figyelmet

- "A Világosság Beszéde" c. alternatív bibliára, valamint

- az egyes témakörökkel kapcsolatos

= lényeg-összefoglaló kérdésekre, továbbá

= az arisztotelészi hármas kérdésre adott válaszokra.

Minden Segítő Nap az anyagtalan világ elemzésével kezdődik.

Minden Segítő Napmásodik része az Isteni- és a Sátáni iránymutatások ismertetése és összehasonlítása. Ez a már most elérhető anyag alapján történik.

A Segítő Napok harmadik részében az anyag-munkások a szabályok ismertetésén és összehasonlításán keresztül, az "Önkormányzati társadalomszervezés" c. könyv általános változatában leírt tapasztalati adatok felhasználásával felvázolják az adott témakörre vonatkozó szabályozási elveket, érvényesítve a konföderatív paradigmát, vagyis: az emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összehangolását.

Mondhatom úgy is, hogy ez az ismertetés a porszemmé válás gyakorlati hatását mutatja meg, azt, hogy az anyagtalan és anyagi világ szerves egységében hogyan válik rendszerré az irányított káosz.

Sokan vannak, akik azt mondják: azoknak az embereknek is részt kell venniük a jövő kialakításában, akik már most rendelkeznek olyan adottsággal, tudás- és ismeretanyaggal, amely a jövő kialakításához nélkülözhetetlen.

Egyetértek ezzel és ezért ajánlom fel az együttműködést mindazoknak, akik a koreszmeváltást tartják a jövő útjának és elfogadják Amartya Sen megállapítását:

az emberiség fejlődésének feltétele a szenvedő (negatív) szabadság felváltása a cselekvő (pozitív) szabadsággal.

(ld. Amartya Sen: A fejlődés, mint szabadság - Európa Könyvkiadó 2003 Részletek)

Az, aki ezt a megállapítást elfogadja, az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerét fogadja el.

Az egyes Segítő Napok nyilvánosak lesznek. Alapot az internetes élő közvetítés jelenti, véleményezési lehetőséggel. Nem kizárt az előadás-szerű, több ember részvételével történő lebonyolítás.

A Segítő napok felvételei "tovább élnek" az interneten, az előkészítő anyagban bemutatott honlapon biztosított közvetlen véleményezéssel, kérdésekkel.

A Segítő Napok rendezésével kapcsolatos együttműködőket várok (a Napok szervezése, a közvetítés technikai feltételeinek biztosítása, a honlap-rendszer szerkesztése, kezelése).

Felkérek mindenkit a tevőleges részvételre: a Segítő Napok anyagtalan és anyagi részének bemutatására, a tárgynapi témákhoz kapcsolódva.

És felkérem a Segítő Napokon részvételre azokat, akik úgy érzik, szükségük van a porszemmé válásra azért, hogy a Logosz faj tagjából a Logosz nemzet részévé váljanak, de nem vállalják a részterületek bemutatását.

Nemzettestvéri szeretettel,

Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.