Szabadon

2018.12.01

Az idei téli - sötétség-átfordító - napfordulótól (kara-cson-tól) lelki- és szellemi gyakorlatokat tartunk mindazok részvételével, akik hisznek a Fény végleges győzelmében a Sötétség felett.

Azt, hogy mit jelent a Sötétség, mindannyian egyre szenvedhetetlenebb igaként érezzük.


Egyre többen hiszünk a Fény végleges győzelmében.

Ahhoz, hogy ezt érezzük és tudjuk (vagyis az anyagtalan és anyagi világ kettős - szerves - egységgé váljon bennünk) a Sötétség okának megvilágításával kell újjáteremtenünk önmagunkban azt a cselekedet-sorozatot, amely előrevivő (pozitív) egyéni és közösségi következményeket (karma-elemeket) vált ki.

A lelki- és szellemi gyakorlatok célja a Fény fogadása és átültetése mindennapjainkba.

Ahhoz, hogy karacsontól fokozatosan teremtsük újjá önmagunkat, nemzetünket és más nemzetekkel létesítendő kapcsolatainkat, el kell indulnunk a porszemmé válás útján, vagyis meg kell szabadulnunk attól a kényszerképzettől, hogy hozzánk kell igazodnia a világnak, és el kell fogadnunk, hogy mindannyian egy-egy porszem vagyunk a Teremtmények között.

Mindannyiunk boldogsága az egyének boldogságával teremtődik, és a személy boldogsága mindannyiunk boldogságától függ. (Aquinói Szent Tamás gondolata)

Követni kell eleink karacsonra, a Fény eljövetelére (adventre) készülését, ezért meg kell vizsgálnunk, hogy milyen feltételeket kell magunkban megteremteni ahhoz, hogy készek legyünk a MAG-gá válásra, a megébredésre.

Erre szolgál az adventi négy együttgondolkodás, szkíta őseink nyomán, "Szabadon".

Az első továbbérlelésre szánt gondolataimat Álom havának 2. napján, advent első vasárnapján hozom nyilvánosságra.

Halász József

______________________________

Az előkészület vázlata:

Szabadon

Lelki- és szellemi gyakorlatok előkészítése

Szabadság: a szeretet által, a hagyományokon keresztül biztosított élettér minden élő- és élettelen teremtmény számára.

Rendező elvek:

- szeretet és szabadság kapcsolata (szkíta értelmezés),

- megnyílás és megnyitás (Jézusi Tanítás) és

- tettek ok-okozati kölcsönhatása (karma, szillogizmus).

1. Első adventi hét

A bölcsesség (sapientia) hete.

Önmagunk karmájának vizsgálata. Előrevivő (pozitív) és hátráltató (negatív) cselekedeteink következményeinek számbavétele. Az ok megszűntetésének vagy ellensúlyozásának meghatározása.

Általános ok: "ósdi judaizmus" XXIII. János Poenitentia agere enciklika: a jézusi hit megtisztítása (Nostra aetate és Dei verbum enciklikák.

Egyéni okot jelentő cselekedetek. Példa.

2. Második adventi hét

Az igazságosság (justitia) hete.

Együttélési szabályaink vizsgálata. A cselekedeteket (okokat) meghatározó iránymutatás (Alkotmány) forrása és annak követése.

A család, a település, az ország és a nemzetek szövetségeinek együttélési szabályai.

3. Harmadik adventi hét

A lelki erősség (fortitudo) hete.

Megébredés (MAG-gá válás) az egyéni és közösségi küldetésre, az egyéni és közösségi karma hátráltató okainak ellensúlyozásával.

4. Negyedik adventi hét

A mértékletesség (temperantia) hete.

Az egyéni és közösségi karma előrevivő építése a cselekedetek lehetőségei alapján.

Közösen előnyös ígéret adásának (kompromisszum) egyéni és közösségi határai.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.