Szegediségemről

2018.12.04

Szegednek nem kellek.

1. Október 24-én kezdeményezésemre megállapodtunk abban, hogy két előadást tartok a Szegedi Közéleti Kávéház szervezésében a Jogi Karon.

A novemberi program műsorfüzete ekkor már elkészült, ezért arra kaptam ígéretet, hogy az előadásokat decemberben tarthatom meg.

A decemberi programból is kimaradtam.

Érdeklődésemre azt mondták, hogy technikai oka van ennek, de később valamikor programba iktatják előadásaimat.

Tekintettel arra, hogy decemberi időszerűsége van mindkét programnak, nem tartok igényt a felajánlott lehetőségekre, és - levonva a döntés egyértelmű tanúságát - nem fogok hasonló kérést kezdeményezni.

2. Nyilvánosan kértem, hogy egy szegedi magyar teremtsen lehetőséget arra, hogy Szegeden rendezzük meg a Szent Korona Értékrend Adventi Ajándékának átadását, karacson napján, a Gergely-naptár szerint december 21-én.

Senki nem keresett meg.

Mindkét döntést tudomásul vettem, XVI. Benedek pápa szeretet-értelmezésével ("A szeretet nem romantikus, kellemes érzés. A megváltás nem wellnes, fürdőzés önmagunk élvezetében, hanem éppen megszabadulás az énbe való kényszeres elzárkózásból."), és a következőket határoztam el:

1. Mindazokat az ismereteket, amelyek az anyagtalan és az anyagi világ szerves egységben működésével van kapcsolatban, kizárólag írásban és video-formában adom tovább.

2. Nem kell senki érzékenységére, vagy velem ellentétes véleményére tekintettel lennem, ezért kiterjesszem a politikai korrektségre vonatkozó zéró toleranciát azokra a témákra vonatkozóan is, amelyek az 1045 év alatt kialakult dogmákra vonatkoznak.

Elsőként a már megismert történelmi lenyomatok (kódok) alapján nyilvánosságra hozom a karacsonra, valamint Jézus születésének helyére és idejére vonatkozó tényeket.

Ez vitathatatlan tényeken alapuló ellentmondás és nyílt ellenállás kezdeményezés a zsidókereszténységgel szemben.

Másodikként összevetem a nemzetállam és a nemzeti szocializmus eszméit.

Ezt az elhatározást egy történet váltotta ki. A néhány hete rendezett, nagyon sokadik érettségi találkozónkon egyik volt osztálytársam (aki pénzügyminiszter-helyettes is volt) kijelentette, hogy amit én képviselek, az azonos a nemzetiszocialista eszmével, különösen a pénz érték-fedezetének meghatározása miatt. (Hitlernek arra a meghatározására hivatkozva, miszerint "a német márka fedezete a német ember értékteremtése".)

Ez vitathatatlan tényeken alapuló ellentmondás és nyílt ellenállás kezdeményezés a gazdaságközpontú nyugati civilizációval szemben, és helyre teszi a nem Szent Korona Tag nemzetek (közte a zsidók) hatalomgyakorlásban részvételének nemzetvesztő szerepét.

Kelt Szegeden, 2018. Álom havának 4. napján

Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.