Te mellém állsz?

2018.04.21

A Teremtő kegyelmezte rám a Szent Korona Értékrend megismerését, hogy ezzel megnyissam a kaput mindenki számára ahhoz, hogy az anyagtalan és anyagi világ egységében éljen.

Ahhoz, hogy erre a kegyelemre méltó legyek, végig kellett mennem egy nagyon kemény próbatételen. Végig kellett mennem, akár akartam, akár nem, akkor is, amikor még nem láttam értelmét, akkor is, amikor már tudatosodott bennem a Küldetés.

Amikor elbizonytalanodtam, olyan jelet kaptam, ami megerősített abban, hogy ezt kell tennem. 2008-ig, tizennyolc éven át annyi támadás, megaláztatás, elutasítás ért, hogy már kételkedtem abban, hogy folytatnom kell-e, ami rám méretett.

Aztán három hét alatt íródeákként le kellett jegyeznem jogi nyelven a Rendszert.

Az első átolvasáskor kaptam a jelet: jó néhány gondolattal kapcsolatban azt éreztem, mint József Attila: "már százezer éve nézem azt, amit hirtelen meglátok".

Egy héttel ezelőtt minden eddiginél erősebb jelet kaptam: a Világkorszakokon átívelő folyamatot meg kellett éreznem, majd fel kellett fedeznem annak bizonyosságát, hogy az Isteni Iránymutatás örök és változtathatatlan.

Ezzel értem el a megérzés-megismerés folyamatában a következő (az egész eddigi életemnek értelmet adó) állomásához, amikor meg kellett hirdetnem mindannak a lelki és tudati értéknek a működtetését, ami a Teremető és az Ember Szövetségét jelenti.

Azt érzem és tudom, hogy a meghirdetett koreszme-váltást új formában, új eszközökkel kell végrehajtani, nem pártrendszerben, nem politikai befektetők közreműködésével, nem olyan embereknek lehetőséget adva, akik rutinszerűen járnak fel-alá a damaszkuszi úton és nem féligazságokban átmenetet keresve.

Azt érzem és tudom, hogy a magyarság Európán keresztül tud mintát adni az emberiségnek az emberi életre, és azt is, hogy a mintaadás lehetőségként kezdődik, egy olyan álomként, amit nekünk, saját Hazánk példájával kell valósággá tenni.

Érzem, az előrevivő erő már sok emberben legyőzte a hátráltatót. A Magyar Küldetésben való hit felülemelkedett a kishitűségen. A Teremtővel Szövetséget kötött Ember a világosság fiává vált, akinek okossága erősebb a Sátán fél-rabszolgaságában élő világ fiaiénál.

Őket kérem arra, hogy álljanak mellém, hogy a Jézusi Tanítás szerint, egymás erősítésére nyíljunk meg egymásnak: az Egyik adjon erőt a Másiknak gyengeségei, hiányosságai megszüntetésére, és a Másik erejével az Egyikben szűnjön meg a gyengeség, a hiányosság.

Ez adja azt az Egységet, amely megszűnteti a megosztottság mózesi átkát, és ez ellen esélytelenül küzd a Sátán minden okosságával, erejével, adatgyomlálásával, emlékezetirtásával.

Te mellém állsz? Ha igen, keressük egymást.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.