Történelmi kötelezettség

2020.08.07

A 2009-es karácsonyi üdvözlőkártyáján Tőkés László "történelmi jelentőségű alapműnek" minősítette "Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona[1]" c. jogszabály-tervezet gyűjteményt.

Ez az első "köztiszteletben álló embertől" származó elfogadása a sumír alapú értékrendnek.

Néhány hónapja értesítést kaptam arról, hogy ezt a tanulmányt az utóbbi harminc év jogfejlődésének részeként fogadja el a hivatalos jogtudomány.

A 2011-es alkotmányossági vita eredményeként "hivatalosan" elfogadottá vált az alkotmányosság "töréspontjaként" a 973-as quedlinburgi szerződés. Előtte "történelmi", attól kezdve "történeti" az alkotmányosságunk.

Ez mérföldkő a természetes, emberközpontú szemléletre átállás folyamatában.

A 2020. augusztus 4-i közlemény annak cáfolhatatlan bizonyítását teszi közzé, mi szerint "néhány ázsiai hun apai és anyai vonal is visszavezethető egy közös ősre, amely megtalálható az európai hunokban, az avarokban, a mongolokban, a honfoglaló magyarokban és a Turul-dinasztiában (Árpád-házi dinasztiában). 'Ez a megállapítás támogatja, hogy ezen népeknek közös szkíta-szibériai őseik lehettek'."[2]

Ezt a bizonyítékot összevetve a Semino-jelentéssel[3], megállapítható, hogy a ma élő embercsoportok közül a sumír Mah-Gar az, amely a legősibb genetikai markert (EU-19) átörökítette.

Ez a - most már cáfolhatatlan - tény azt a kötelezettséget rója ránk, az egyetemes magyarságra, hogy szerezzünk érvényt a genetikai elhivatottságunknak (Magyar Küldetés), vagyis a mai korra alkalmazzuk a sumír örökséget.

A "történeti jelentőségű alap"-ra kell építeni azt a társadalomszervezési rendszert, amellyel az ember visszakapja a szabadságot, amelyet a szeretet ad a "felülről kapott tudás" mindennapjainkban gyakorolt hagyományain keresztül - a szkíta megfogalmazás szerint.

A genetikai örökség mindannyiunk oszthatatlan és elidegeníthetetlen része. Az ezerkétszáz éves adatgyomlálás és emlékirtás sem tudta ezt kiölni belőlünk, hiszen a gének átöröklési rendszere felette áll minden diktatórikus eszköznek.

Ennek adjuk bizonyságát Betlehemi Csillagállás Napján, ősi szer-helyünkön, Pusztaszeren.

Áldás!

Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.