Zéró tolerancia az antikhámizmussal és az antijáfetizmussal szemben

2017.12.06

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének eszköze a Kormányos Rendszer, amelynek 17-i bemutatója az "Emberközpontúság a gazdaságközpontúság helyett" c. rendezvény.

A Kormány Rendszer kidolgozása során tapasztaltam meg, hogy a magyar társadalom megőrizte azokat az értékeket, amelyek lehetővé teszik a koreszmeváltást a Földanya Világkorszakára a három éve magunk mögött hagyott Vaskorszakról.

Azt, hogy ennek milyen bizonyítékok vannak a tapasztalati adatok elemzése alapján, a bemutatón fogom elmondani.

Szükségesnek tartom viszont előre bocsátani a korszakváltás alapját adó eszmei alapot kihangsúlyozni.

A nyugati civilizáció zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmusra. Ez a szemlélet mutatkozik meg a zsidókeresztény vallásban is, amely iránymutató dogmáját az Ószövetség tartalmazza, ezen belül is Mózes I. könyve, amely a megosztottságot, mint "Isteni akaratát" írja le a 9. rész 25-27. és a 10. rész 1-8. verseiben.

Ezt a dogmát kell eltörölni mindenekelőtt.

Nem gyűlöletkeltéssel, hanem azzal a bizonyságtétellel, hogy Sém leszármazottjainak az érdeke kibékíthetetlenül áll szemben Jáfet és Khám leszármazottainak érdekeivel.

Ezért meg kell hirdetnünk (a hatalom tiltó rendelkezésének mintájára) az antikhámizmussal és az antijáfetizmussal szembeni zéró toleranciát.

Kérek mindenkit, akit érdekel a korszakváltás "mit"-je és "hogyan"-ja, fogadja el a "miért"-re adott válasz alapjaként ezt az ellen-dogmát.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.