Zéró tolerancia és politikai korrektség

2017.09.02

Havonta két-három dolgozatot fogok megjelentetni ezzel a címmel, amelyekben az előző napok eseményei alapján bizonyítom az "Egységgé válás elkezdődött" (https://szkertekrend.hu/indexi203.html) c. dolgozatomban kiemelt gondolatát. Az elemzésekben csak nyilvános forrásokra fogok hivatkozni.

"A szeptember 23-án kezdődő változás hatása várhatóan 2022-re éri el azt a szintet, amely radikális (gyökeres) átalakulást eredményez. Addig lezajlik az értékarányos csere elsődlegességén alapuló BRICS kiteljesedése, vagyis a gazdaságközpontú koreszme tényleges bukása.

Ez a paradigmaváltás - a munkanélküli haszon (profit) megszűnése következtében - gyors lefolyású polgárháborút, vagy azt megközelítő helyzetet alakít ki elsősorban az USA-ban, valamint a BRICS alapító országaiban (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika). Ez a helyzet - értelemszerűen - átmenetileg felerősíti a gazdasági válságot, aminek erkölcsi, társadalmi és gazdasági hatása - különböző mértékben - a Föld minden országára kihat.

A Teremtő és az Ember közötti Szövegség visszaállításáért létrehozott Szeren résztvevők azonos célra irányuló akarata az Atya támogatását megkapta, Boldogasszony pedig Anyai Áldását adta erőfeszítéseinkre, amely a tényleges koreszme-váltásig előkészíti a társadalomszervezési rendszerváltást."

_______________________

Divat zéró toleranciát (tűréshatár nélküliséget) hirdetni bizonyos viselkedésekre, jelenségekre.

Részleges toleranciát a hatalom résztvevői alkalmaznak, amikor saját érdekükben a velük szemben álló pártok, szervezetek olyan véleményét, tulajdonságát akarják "őszintén" feltárni.

Hiányzik a zéró tolerancia hirdetése arra a szemléletre, amire leginkább alkalmazni kell: a politikai korrektségre. Én megteszem.

Mindenekelőtt tisztázni kell a politikai korrektség (PC) fogalmát és tényleges tartalmát.

A nyugati civilizáció koreszméje szerinti hatalom így határozza meg:

- a másként élők és gondolkodók megsértésének elkerülése, vagy

- közéleti megbízhatóság.

Nézzük a kifejezés szavankénti értelmezését a mai korra.

Churchill szerint "Ahol véget ér a tisztesség, ott kezdődik a politika." Vagyis a politika azonos a tisztességtelenséggel.

Mivel a korrektség magyar megfelelője: becsületesség, tisztesség, a "politikai korrektség" valójában "tisztességtelen tisztességet" jelent. Ez nyilvánvalóan fából vaskarika.

A politikai korrektség alkalmazása a gyakorlatban azt mutatja, hogy csak a következményekről beszélnek, annak okairól nem. Vagyis nem sértenek meg ezzel olyan embereket, államokat, eszméket, amelyek alapvető fontosságúak a hatalom megtartása érdekében.

Vagyis József Attila, alapvető erkölcsi intelmét utasítják el, mi szerint: "Az igazat mondd, ne csak a valódit!"

Két példa:

1. Donald Trump a politikai korrektség részleges toleranciáját gyakorolta akkor, amikor nyilvánosságra hozta, hogy Bush alapította az Al-Kaidát, Hillary Clinton pedig (Obama jóváhagyásával) az Iszlám Államot. Ezek ugyanis egy ok következményei.

Az ok pedig az, hogy az USA erőszakkal (vagyis terrorista eszközökkel) akar gazdasági és politikai hatalmat szerezni Afganisztánban és Irakban. A két szervezet alapítása ennek az oknak a következménye.

A migráció ugyanennek az oknak a következménye.

Az USA és a NATO a megtámadott országok (Afganisztán, Irak, Líbia stb.) ellenfolytatott terrorista háborúja elűzi hazájukból az ott élőket.

Annak kimondása - és az ennek megfelelő állami feladat elvégzése -, hogy a NATO tagság Magyarország és Európa számára biztonságpolitikai veszélyhelyzetet jelent, a politikai korrektség védelme alatt maradt.

2. A FIDESZ kormány részlegesen gyakorolja a politikai korrektség toleranciáját akkor, amikor megakadályozza a migráns-kvóta kiterjesztését Magyarországra.

Az ok az, hogy Magyarország az EU tagja.

Az EU egyik liberális alapelve a letelepedés szabadsága (Lisszaboni Szerződés Működési Szabályzatának 26. cikk), amely "végrehajtására a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is. Az Unió e fejezet alapján elfogadott jogi aktusaiban, minden olyan esetben, amikor erre szükség van, megfelelő módon rendelkezni kell ennek az elvnek az alkalmazásáról." (Lisszaboni Szerződés Működési Szabályzatának 80. cikke).

Az ok tehát a Lisszaboni Szerződésre vezethető vissza, amelyet a Magyar Országgyűlés a szerződés szövegének ismerete nélkül erősített meg, egy olyan folyamatban lévő népszavazás-kezdeményezés semmibe vételével, amit az Alkotmánybíróság jogszerűnek minősített.

Annak kimondása - és az ennek megfelelő állami feladat elvégzése -, hogy az EU-tagság számunkra elfogadhatatlan a politikai korrektség védelme alatt maradt.

Azt, hogy a politikai korrektséggel szembeni zéró toleranciáról mi a hatalom álláspontja, bizonyítja "A kvótaperről Halász József kérdez, Lomnici Zoltán igen hosszan beszél, de nem válaszol" (https://youtu.be/CGQJXRNYnJQ) c. videoklipp.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.