A Bárka benépesedése

2019.12.23

Vasárnap véglegesedtek a Segítő Napok rendezésének lényegi kérdései.

A Segítő Napokat minden hónap első vasárnapján tartjuk, 14 órától Begovits László jurtájában, Szegeden, a Derkovits fasor 67. szám alatt. Az első Segítő Nap 2020. január 5-án lesz. A FB-on tegnap óta elérhető "A Bárka benépesedése" oldal ), amelyen csak a Segítő Napokkal kapcsolatos anyagok lesznek találhatóak.

Minden Segítő Napról élő közvetítést adunk a FB oldalon, és videofelvételt készítünk, amelynek szerkesztett változatát a rendezvényt követő napokban hozunk nyilvánosságra a Youtube-on.

Minden Segítő Nap az előre meghatározott témakörrel foglalkozik. A témaköröket az esemény-sorozat honlapja tartalmazza, amelyet a "Segítő Napok előkészítése" video mutat be.

Az első részben Bencsik Róbert kér áldást arra, hogy a Nap témájához tartozó Isteni Iránymutatás és Isteni Irányelv váljék életünk vezérfonalává. Ez azonos az "Első sumír Bibliában" leírt Ősszövetség (Ősok) követésével, amelyet "A Világosság beszéde" c. alternatív biblia tartalmaz. Ez ellentéte a Sátáni Iránymutatásra épülő zsidókeresztény bibliának (Szent István Társulati Biblia (katolikus) és Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns).

A második részben Halász József mutatja be az Isteni- és a Sátáni Iránymutatás és Irányelvek egymással kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentétben álló szabályait, vagyis a Konföderatív Európáról szóló Szerződéstervezetet (Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei - Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4 243 - 542. oldalak) és a Lisszaboni Szerződést.

A harmadik részben Teleki Tamás ismerteti jelen korunk adatai alapján az Isteni Iránymutatás és Irányelvek érvényesíthetőségének lehetőségeit az ősi civilizáció Szent Korona Értékenddel közvetített Önkormányzati társadalomszervezése és a honlap alapján.

A Bárka benépesítésével kapcsolatos, eddig elkészült anyagok:

Mi lesz a kapitalizmus után?

Bárka a világválság átvészelésére


Segítő Napok előzetes 2019 10 07

Üzenet a Bárkába igyekvőknek

Szeretettel, Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.