Lelki és szellemi gyakorlat

2018.11.18

A "Koreszme (paradigma) váltás" c. írásomat Ladik Zsuzsanna érezte és értette meg teljességében.

Neki és mindenkinek mondom utolsó soraira válaszként az alábbiakat.Az utolsó sorok:

"... most novemberben a Jupiter hazaérkezett saját jegyébe a nyilas csillagképbe.

Minden kiderül és lehetőséget kapunk az előre lépéshez, de ahhoz tudnunk kell, mit tegyünk.

Ehhez kaptunk öntől/tőled eligazítást

Jézus segítsen"

Az "eligazításhoz" elöljáróban:

Én a csillagászathoz nem értek, de az számomra egyértelmű, hogy a különböző korok lenyomatai megérzésének és megértésének kulcsa a csillagállások helyzetének viszonylagos állandósága. Azért mondom, hogy viszonylagos, mert a csillagok (maradjunk ennél az általánosított fogalom-meghatározásnál, ami természetesen nagyon pongyola) állapota, helyzete, sőt léte is változó. Ugyanakkor mindig egy adott hely (például a Föld) sajátosságai (pl. keringés, forgás, tömegvonzás) adják az adott hely működésének irányelveit (alaptörvényeit), a Világmindenséget kormányzó Isteni Iránymutatás (alkotmány) követésével.

Ezért aztán a lenyomatok egy folyamatosan írt történelemkönyvként mutatják nemcsak egy kor egy adott helyre vonatkozó eseményeit, hanem jelzik a továbblépés irányát is.

A lenyomatok (kódok) visszafejtése (dekódolása) és üzenetének helyes értelmezése létfontosságú az emberiség társadalomszervezésének alakulásában.

Mondok egy példát.

Mint (remélem) köztudott, a Szent Korona először a Magyar (XXIII. János szóhasználatában: Első sumér) Bibliában szerepel a következők szerint: "A Teremtő az embar (nő és férfi kettős egysége) fejére tette Szent Koronáját, amin keresztül a Lélek Fénye uralja és formálja az anyagot". Azt Wass Alberttől tudjuk, hogy a Magyar Biblia rovásoszlopokon továbbélve a magyarság életének meghatározója volt, még - bizonyíthatóan - 1920-ban is.

A Magyar Biblia kőtáblán időtállóvá tett lenyomatát (amit Kramer 1954-ben talált meg) ismeretem szerint két további lenyomat pontosította egy-egy korra és eseményre: a Hun Korona a Kr.e. első évezredből és a Magyar Korona (ami jelenleg a Parlamentben van) a Kr.u. első évszázadból. Ez utóbbi csillagképeken alapuló kódokat tartalmaz Jézus születésének helyére és idejére vonatkozóan is.

És itt térek vissza a lenyomatok helyes értelmezésére.

A Szent Korona lenyomata lehetetlenné tette a Jézusi Tanítás félreértelmezését, Jézus személyének a zsidósághoz kötését, ezért azokat "átigazították", hogy alárendelhetőek legyenek az "ósdi judaizmusnak" (XXIII. János). Ezt az alapvető történelemhamisítást az I. Nikaiai (Niceai) zsinat (Kr. u. 325) követte el, és csak egy ünnepi időpont-meghatározás maradt "érintetlenül": a feltámadás (Húsvét) tavaszi nap-éj egyenlőséghez kötöttsége.

____________________

Az elmúlt időben a "lélekmunkások" és a "szellemmunkások" egymással párhuzamosan dolgoztak, egymással kapcsolatépítés nélkül.

Azt kell elérni, hogy

kapcsolódjon össze munkájuk egy olyan

lelki és szellemi gyakorlat-sorozatban,

aminek eredménye az anyagtalan és anyagi világ szerves egységének újjászületése minden emberben.

Az "eligazítás" (ahogyan Zsuzsa írja) ez a gyakorlat-sorozat, amely elindítás a megébredés felé. A gyakorlat-sorozathoz felhasználjuk a településektől (kerületektől) épülő adottságokat a Szent Korona Értékrend Kormányos Adatbázisa segítségével.

Az idei téli - sötétség-átfordító - napforduló (kara-cson) Álom havának (december) 21. napján lesz.

Az első indító lelki és szellemi gyakorlatot ekkor kell tartani.

Ebben az egyén-, a család- és a különböző szintű (nemzeti és nemzetek közötti) közösségek érdekérvényesítési összhangjának általános feltételeit kell feltárni az anyagtalan és az anyagi világ szerves egységében.

Az alap a Magyar Biblia Szövetség fejezete (benne a Szent Korona fogalmi meghatározása - Lélek és Anyag kettős egysége). A gyakorlatokat három rendező szempont segítségével végezzük:

- szeretet és szabadság kapcsolata (szkíta értelmezés),

- megnyílás és megnyitás (Jézusi Tanítás) és

- tettek ok-okozati kölcsönhatása (karma, szillogizmus).

2019-ben a lelki- és szellemi gyakorlatokon az egyén-, a család- és a különböző szintű (nemzeti és nemzetek közötti) közösségek érdekérvényesítési összhangjának részletes feltételeit tárjuk fel.

Minden gyakorlat helyszíne Szeged lesz.

Amennyiben van az újjáteremtő gondolatok városában (Szegeden) egy olyan személy, vagy közösség, amely vállalja a lelki- és szellemi gyakorlatok szervezését, akkor az általa (általuk) meghatározott helyszínen tartjuk a gyakorlatokat, ha nem, akkor internetes kapcsolattal.

Kelt Szegeden, 2018. Enyészet havának 18. napján.

Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.