Zéró tolerancia a politikai korrektségnek 2.

2017.10.01

Azzal, hogy a politikai korrektség iránti zéró toleranciával elemzem az eseményeket, azok összefüggéseinek feltárásával, nem sokkal teszek többet a "leleplező, megmondó-embereknél".

Tudom, sokak számára elég a "leleplezés", mert nem igényelnek többet, mint a megismerés heurékája, a megborzongás és a gyűlölet. Remélem viszont, hogy egyre többen lesznek azok, akik nem állnak meg a megismerésnél, nem megborzongani és gyűlölködni akarnak, hanem tenni azért, hogy a leleplezett esemény oka megszűnjön, és így a következmény megismételhetetlenné váljon.

A kormányos rendszer kidolgozását nem párhuzamosan végzem az elemzéssel, hiszen a két tevékenység egymást kiegészíti, egymásra hatást gyakorol, tökéletesen működő kettős egységként.

Ezért mai naplóbejegyzésben és az elkövetkezőkben a leleplezés mellett leírom a nyugati civilizáció természetes választási lehetőségét (alternatíváját) jelentő ősi civilizáció megoldásait az elemzett témához kapcsolódóan.

________________________________

Ezen a héten két - egymással összefüggő - fő esemény-csoport kerül az elemzés középpontjába: a nyugati civilizáció jogszemlélete és az Észak-koreai veszélyhelyzet. Ez utóbbi súlyosságát az is mutatja, hogy - megsértve a politikai korrektséget - nyilvánosságra hozták a legtekintélyesebb londoni védelmi és biztonsági elemzőközpont "Reális lehetőséggé vált a fegyveres konfliktus" című tanulmányát[1], amelyben a konfliktus várható formáinak következményeit elemzik.

I. A nyugati civilizáció jogszemlélete

1. Churchill azt mondta, hogy a demokrácia rossz, de nincs nála jobb.

Ez a "rossz" demokrácia (népuralom) mára olyan mértékű hiányosságokkal (demokrácia-deficittel) működik, hogy meg kell keresni az ennél jobbat. 1044 évig (a Quedlinburgi szerződés előtti időkig) kell visszamenni, hogy a "jobbat" megtaláljuk. Ez a "közszabadság".

A demokrácia (a maga hibáival) a nyugati civilizáció társadalomszerezési módszere, a közszabadság (a maga természetességével) az ősi civilizációé.

Az emberek egyre meghatározóbb többsége nemcsak érzi, hanem érti is, hogy nem fogadható el a demokratikus jog úgy, mint a hatalomgyakorlás eszköze, mert a hatalomgyakorlás jogosultságának és módjának meghatározása - vagyis a választási rendszer - alapvetően hibás a nyugati civilizáció jogszemléletében.

A jog természetes feladata a társadalmi együttélés szabályozása. Miután a társadalmi együttélés "színtere" a család, a település és a különböző területi egységek, ezekben az egységekben van a jog forrása. Ezért a jogalkotás egy döntési folyamat, amely kezdete a döntési helyzet, amely az együttélés "színterein" keletkezik. Az ősi civilizáció szabályozási rendszere ezt tartalmazza.

2. A bizonyítékok összefüggéseinek megértéséhez néhány további jogi (szabályozási) értelmezést kell tenni.

Az alkotmányosság azt határozza meg, hogy egy ország saját életének szabályozását milyen iránymutatás szerint végzi.

Az Emberi iránymutatás (történeti alkotmányosság) változtatható az uralmon lévő társadalmi csoport érdekei szerint.

Az Isteni iránymutatás (történelmi alkotmányosság) változatlan, hiszen a Világmindenséget működtető Isteni Akarat öröké állandó.

A hatalomgyakorlás és az emberek akaratnyilvánítása szerves egység.

A képviseleti jog átruházott hatalomgyakorlási megbízás, amely a közvetlen akaratnyilvánításból ered. Ezért téves a nyugati civilizáció jogértelmezése a választással szemben: titkosan választott, "szabad mandátumot" adó képviseletet határoz meg.

Vannak olyan helyzetek, amelyekre a választáskor nincs mód képviseleti megbízást adni, vagy a korábbi szabályozás nem azonos a népakarattal. Ezekben az esetekben a közvetlen akaratnyilvánításnak önállóan kell működnie, pl. népszavazásként.

3. Az elmúlt napok eseményeiben ezek a jogi (szabályozási) kérdések az alábbiak szerint mutatkoznak meg:

A kurd[2] és a katalán[3] önállóságra (önrendelkezésre) irányuló népszavazást alkotmányellenesnek tartja a nyugati civilizáció jogértelmezése.

Az, hogy a népszavazás előkészítésekor és a népszavazás során erőszakot alkalmazott a hatalom, azt bizonyítja, hogy az Emberi Iránymutatás alkotmányossága önmagában diktatórikus (parancsuralmi), sőt terrorista (hiszen - mint a jegyzet bizonyítja - gazdasági és politikai hatalom megtartására irányul).

4. Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere az ok (közte a szabályozási - jogi - ok) megszűntetésével éri el, hogy a következmények megismételhetetlenek legyenek.

a./ Rendszerszemléletű paradigmaváltás (rendszerváltás) biztosítja, hogy az eszmei-, szabályozási (jogi)- és feltétel-biztosítási (benne a nyugati civilizáció értelmezése szerinti gazdaság) részterületek szerves egységként működjenek[4].

b./ A történelmi (Isteni Iránymutatásra épülő) alkotmányosság a társadalomszervezés emberközpontúságát biztosítja[5].

c./ A jogalkotás döntési folyamatként, alulról épülő módszerrel működik[6].

d./ A hatalomgyakorlás és a birtoklás jogát csak az államalapító és az államalkotó nemzetek tagjai gyakorolhatják[7].

e./ A képviselőválasztás nyilvános, a képviselet kötött[8].

d./ A közvetlen népakarat-nyilvánítás nem korlátozott[9].

II. Észak-Koreai veszélyhelyzet

1. Az USÁ-t pénzügyileg a nyugati civilizáció koreszméje szerint élő többi ország (elsősorban Oroszország és Kína) az október 18-ára előkészített a Bretton Woods-i Megállapodáshoz történő visszatéréssel (amellyel az olajdollár rendszert felszámolják)[10] ellehetetleníti.

Ugyanezek az országok Dél-Korea atomhatalommá válását tűrő magatartásukkal elérték, hogy az USA nemcsak pénzügyileg, hanem katonailag is elveszíti vezető szerepét.

Ezt a fenyegetettséget Lavrov így fogalmazta meg: "Koreára az amerikaiak nem fognak csapást mérni, mert nemcsak sejtik, hanem pontosan tudják, hogy vannak atombombái", és ezzel "gyakorlatilag mindenki egyetért". ... ha ezt az elemzési eredményt "nem fogják fel az Egyesült Államokban", akkor "ellenőrizetlen zuhanórepülésbe szakadtunk bele", ami sok tíz-, ha nem százezernyi ember szenvedését okozza majd a két Koreában, valamint a szomszédos Japánban, Oroszországban és Kínában."[11]

Az USA tehát olyan helyzetbe került, amiből nem tud veszteség nélkül kimenekülni. A legkisebb veszteség az, ha csak az erkölcsi megsemmisülést vállalja, vagyis megalázkodik Korea előtt. Ellenkező esetben az erkölcsi, gazdasági és társadalmi veszteség egyaránt felbecsülhetetlen mértékű lesz.[12]

A Koreai helyzet mindenképpen még ez évben megoldódik. Bármilyen eredményt is hoz ez az USA-ra, a folytatásban az emberiség nagy lelki-, szellemi- és anyagi áldozatra fog kényszerülni, ahhoz, hogy a továbbélés áldását kiérdemelje[13].

Ezt az időszakot írtam le naplóm első bejegyzésében[14]

2. A Magyar Küldetés azt jelenti, hogy mintát adunk az emberségnek az emberi életre - írta Németh László.Ennek értelmében ki kell terjeszteni az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerét

- Európára[15] és

- a Földkerekség egészére[16].

(Ez az értékrend egybevág a Földanya Világkorszakának inka hagyományok szerinti értelmezésével[17].)

A Koreai konfliktushoz hasonló helyzet kialakulását meggátoló általános szabályozási (jogi) rendelkezés[18]:

"III. szakasz

Országunk szerves egységben él a világ államaival és nemzeteivel

5. §

(1) Országunk elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől.

(2) Országunk nem vállal tagságot olyan államszövetségben, amelynek célja egy vagy több államban a politikai és/vagy gazdasági hatalom erőszakkal történő megszerzése vagy megtartása.

(3) Országunk elvárja minden államtól és nemzettől, hogy vele szemben tartózkodjék függetlensége, területi épsége, politikai és gazdasági rendszere ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal történő fenyegetéstől.

6. §

(1) Országunk együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.

(2) Országunk felelősséget érez az államalapító nemzet határain kívül élő tagjai sorsáért, és előmozdítja Országunkkal való kapcsolatuk ápolását.

(3) Országunk a népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik konföderatív államszövetség megteremtésében.

7. §

A nemzetközi jog és Országunk jogrendszerének összehangolása

Országunk jogrendszere részének tekinti a nemzetközi jog általa elismert szabályait, így biztosítja a nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítését a jogrendszer természetes egységében."

Kelt Szegeden, 2017. Magvető havának 1. napján

Halász József


[1] ... van még ugyan valamelyes remény arra, hogy Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető gyújtó hatású retorikáját érdemi tárgyalások kövessék, de "az idő nem feltétlenül a diplomáciának dolgozik", és az észak-koreai fegyverfejlesztési program gyorsabban halad, mint ahogy azt a legtöbb szakértő még akár egy éve is várta.

A RUSI (Royal United Services Institute, 1831-ben alapított független londoni védelmi és biztonsági elemzőközpont - HJ) tanulmánya szerint, ha a háború már a következő hónapokban kitörne - még azelőtt, hogy Észak-Korea az Egyesült Államok belső területeit is elérő rakétakapacitásra tenne szert -, térségbeli következményei akkor is sokkal pusztítóbbak lennének, mint bármely egyéb konfliktusé, amellyel az Egyesült Államok az 1953-ban véget ért koreai háború óta szembesült.

Az intézet szakértői szerint az újabb fegyveres konfliktusnak már az első néhány héten több százezer halálos áldozata és sérültje lehetne Észak- és Dél-Koreában, beleértve több ezer amerikai katona és civil valószínűsíthető halálát.

Ennél is sokkal súlyosabbá válhat a helyzet, ha a konfliktusba Kína is bekapcsolódik fegyveresen, vagy ha a háborúban nukleáris fegyvereket is bevetnek.

Mindezt a nemzetközi kereskedelem és a beruházások is megszenvednék, mivel a gazdasági aktivitás a világgazdaság egyik legaktívabb térségében omlana össze - áll a RUSI tanulmányában.

Az elemzés szerint sok minden függne attól, hogy a háború milyen előzmények után tör ki. Észak-Korea például megtorláshoz folyamodhat, ha az amerikai fennhatóságú Guam szigete felé tesztrakétát indít, de azt az Egyesült Államok lelövi, vagy Phenjan inváziós előkészületként értelmezheti, ha határainál az Egyesült Államok jelentős katonai erőt vonultat fel.

Ha egyértelműen Észak-Korea kezdeményez fegyveres konfliktust, akkor London nehezen tagadhatná meg az erőteljes politikai támogatást legszorosabb szövetségesétől. Ha viszont Trump támad először, akkor a brit kormány nem tudna egykönnyen parlamenti többséget biztosítani ahhoz, hogy Nagy-Britannia hadfelszerelést szállítson a koreai térségbe az Egyesült Államok támogatására.

Ha az Egyesült Államok katonai csapást mér Észak-Koreára, és ezt szárazföldi invázió követi, Kínát érthető módon aggasztaná az a lehetőség, hogy az amerikai hadsereg és a vele szövetséges erők egészen a több mint 1400 kilométeres kínai-észak-koreai határig előrenyomulnak. Északkelet-Ázsia stabilitásának és békéjének helyreállításához éppen ezért a geopolitikai egyensúly szükségességének felismerésére lenne szükség egy esetleges fegyveres konfliktus után.

Észak-koreai válság - Brit stratégiai elemzők: reális lehetőséggé vált a fegyveres konfliktus - 2017. szeptember 29., péntek (MTI)

[2] Rex Tillerson a dokumentumban sürgette a szereplőket, hogy hagyjanak fel a fenyegetésekkel. Leszögezte: "az Egyesült Államok nem ismeri el az egyoldalú népszavazást", és egyúttal párbeszédre szólította fel az érintett feleket.

Washington álláspontja szerint a Kurdisztáni Regionális Kormányzat által megtartott hétfői referendum és az eredménye nem legitim.

Tillerson úgy fogalmazott: "továbbra is az egységes, szövetségi berendezkedésű, demokratikus és virágzó Irakot támogatjuk".

A referendum eredményét, sem az iraki vezetés, sem a környező államok nem ismerik el, és végül Maszúd Barzani, a kurdautonóm területek elnöke bejelentette, hogy két évig "jegelik" a népszavazás eredményét.

Az amerikai elnök azonban - ellentétben Emmanuel Macron francia államfővel - még nem vette fel a közvetlen kapcsolatot Haider al-Abadi, iraki kormányfővel.

Az Egyesült Államok nem ismeri el a kurd függetlenségről tartott népszavazás eredményét - 2017. szeptember 29., péntek (MTI)

Erdogan az észak-iraki kurdok szeptember 25-i függetlenségi népszavazása kapcsán leszögezte: a referendum Irak alkotmánya és a nemzetközi jog szempontjából illegitim.

A török államfő egyúttal rámutatott: Ankara és Moszkva gazdasági kapcsolatai soha nem voltak még olyan élénkek, mint most. Idén már ötödik alkalommal nyílt lehetősége személyesen találkozni Putyinnal, de gyakran egyeztetnek telefonon is - mondta.

Törökország és Oroszország bár ellentétes oldalon áll a szíriai konfliktusban, az asztanai béketárgyalásokon Iránnal karöltve együttes erőfeszítéseket tesz az arab országban érvényben lévő általános tűzszünet fenntartásáért.

Ankara és Moszkva határozottan Szíria és Irak területi egységének megőrzése mellett foglal állást - 2017. szeptember 29., péntek (MTI)

Mint írták, az ország egysége rendkívül fontos az Iszlám Állam nevű terrorszervezet felszámolásához, illetve a felszabadított területek újjáépítéséhez.

Az előzetes eredmények szerint a szavazók 93 százaléka támogatta, hogy Kurdisztán régió és körülötte a kurdok lakta térségek független állammá alakuljanak.

A referendum kiírása komoly tiltakozást váltott ki a nemzetközi porondon. Az iraki kormány mellett Törökország, Irán és Szíria vezetői is határozottan ellenzik a függetlenséget, attól tartva, hogy az Irakon kívül is megerősítené a kurd szeparatista törekvéseket. A népszavazást az Egyesült Államok sem támogatja, mondván, az csak elvonná a figyelmet az Iszlám Állam elleni harcról.

Kurdisztáni népszavazás - Az EU továbbra is Irak területi egységének megőrzését támogatja - 2017. szeptember 26., kedd (MTI)

A referendum veszélybe sodorja mindazokat az eredményeket, amelyeket Irak az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel szemben "oly nehezen ért el" - mutattak rá a közleményben. A három miniszter leszögezte: a szeptember 25-i népszavazás egyrészt alkotmányellenes, másfelől új, nehezen kezelhető regionális konfliktusok kockázatát rejti magában.

Törökország mellett nemcsak Irak és Irán, de Szíria is ellenzi az iraki kurdok függetlenné válását. Ankara, Teherán és Damaszkusz egyaránt attól tart, hogy a lépés erősítené a területükön élő kurd kisebbség szeparatista törekvéseit.

Kurdisztáni népszavazás - Törökország, Irak és Irán együttesen lépne fel a függetlenségi referendum ellen - 2017. szeptember 21., csütörtök (MTI)

Putyin és Róháni (Iráni elnök - HJ) támogatásáról biztosította az iraki kormányt, valamint Irak területi épségét.

Szíria - Kreml : Putyin és Erdogan folytatatja a koordinációt a rendezés érdekében - 2017. szeptember 25., hétfő (MTI)

[3] A miniszterelnök (Mariano Rojal - HJ) hitet tett az egységes Spanyolország mellett. "Én az egységes Spanyolország híve vagyok" - szögezte le, hozzátéve, hogy "érvényes demokratikus népszavazásról" nem is lehet szó.

Donald Trump szintén az egységes Spanyolország fontosságát hangoztatta. Mint fogalmazott: "Spanyolország nagyszerű ország és egyben kell maradnia". Az elnök szerint a katalánok az ország egységét támogatják majd. "Őrültség lenne, ha nem így lenne" - mondta.

Mariano Rajoy "tűrhetetlennek" nevezte Észak-Korea folyamatos provokációit és közölte, hogy Madrid intézkedéseket hozott Észak-Korea spanyolországi diplomáciai képviseletének csökkentésére.

Mariano Rajoy és Donald Trump az egységes Spanyolország mellett foglalt állást - 2017. szeptember 26., kedd (MTI)

A szakértő (Sobieski Tamás Spanyolország-szakért - HJ) szerint a népszavazás eredményét nem lehet megjósolni: egy felmérés szerint a függetlenség híveinek aránya már nem éri el az 50 százalékot, de ha Madrid beavatkozása miatt zavargások törnek ki és annak esetleg áldozatai is lesznek, akkor megerősödhetnek az önállóságot hívei.

Spanyolország rendezetlen kérdések halmaza és a helyzetet súlyosbíthatja, ha vasárnap a Katalóniában állomásozó spanyol rendőröket bevetik az iskolákat elfoglaló helyiek ellen, a választást követően pedig - mint fogalmazott - a vízágyúk is előkerülhetnek.

Katalán népszavazás - Szakértő: beláthatatlan következményekkel járhat a függetlenségi voksolás - 2017. szeptember 30., szombat (MTI)

Az igazságügyi tanácsos (Carles Mundó, a katalán kormány igazságügyi tanácsosa - HJ) elmondta: a spanyol kormány jogsértően korlátozta a katalán kormány pénzügyi hatáskörét, mivel ahhoz a spanyol parlament felső házának, a Szenátusnak a jóváhagyása is kellett volna. Csakugyan jogsértően járt el a népszavazási weboldalak bezárásakor, a referendumot támogató polgármesterek bírósági beidézésekor, továbbá akkor is, amikor a katalán rendőrséget alárendelte a spanyol csendőrségnek - sorolta egyebek mellett.

A katalán legfelsőbb bíróság (TSJC) nem sokkal az igazságügyi tanácsos nyilatkozata után adta ki határozatát, amelyben felszólítja a Google-t, hogy blokkolja és törölje azt a mobiltelefonos alkalmazást, amelyet a katalán kormány készíttetett, hogy a felhasználók megkereshessék, hova kell menniük voksolni október 1-én.

Katalán népszavazás - A katalán kormány keresetet nyújtott be a spanyol és a katalán főügyészek ellen - 2017. szeptember 29., péntek (MTI)

A katalán politikai feszültség veszélyezteti a spanyol nemzetgazdaság növekedését, és a piaci szereplők bizalmát - állapította meg csütörtökön közzétett jelentésében a spanyol nemzeti bank (Banco de Espana)

A belső gazdasági kockázatok mellett a külső veszélyeket is megemlíti a jelentés, amelyben kiemeli a Brexit (az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének) közeledését jellemző bizonytalanságot.

Katalán népszavazás - A spanyol jegybank szerint veszélyezteti a gazdasági növekedést a katalán politikai feszültség - 2017. szeptember 28., csütörtök (MTI)

Cristóbal Montoro, spanyol pénzügyminiszter Madridban a parlament felsőházának folyosóján beszélt újságíróknak arról, hogy a szükséges támogatás hiányában, a tervekkel ellentétben, a pénteki kormányülésen nem kerül napirendre a javaslat.

A támogatás a Baszk Nacionalista Párt (PNV) részéről nincs meg pillanatnyilag, amely szerint a "katalán probléma aktuális súlyosságával" szemben "frivol" érdek a költségvetés előmozdítása.

A spanyol kormány eljárása az október 1-i függetlenségi népszavazás megakadályozását célozta, amelynek megrendezését a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette.

A kisebbségi spanyol kormánypárt a 2017-es költségvetést, és a 2018-as költségvetési plafonról szóló javaslatát is a PNV együttműködésének köszönhetően tudta elfogadtatni a spanyol törvényhozással.

A katalán helyzet miatt csúszik a jövő évi spanyol költségvetés - 2017. szeptember 26., kedd (MTI)

A terrorcsoport április óta nem hallatott magáról, amikor is közvetítőkön keresztül juttatott el egy listát a francia hatóságoknak elrejtett fegyverraktárairól.

Az ETA szerint az, hogy a katalán kormány egyoldalúan kiírta a függetlenségi népszavazást, bizonyítja az "78-as rezsim repedéseit". (A demokratikus Spanyolország kereteit meghatározó alkotmány lépett életbe 1978-ban.)

A csoport egyúttal követeli, hogy Baszkföldön is "gyakorolják a döntés jogát" egy népszavazáson, induljon meg egy, a katalánhoz hasonló folyamat, amelynek főszereplői a nép és az állampolgárok.

Az ETA kiállt a katalán kormány lépései mellett, amelyeket a referendum megrendezéséért tett, "mert az a demokrácia érdekében jött létre".

Az ETA szerint a központi kormány viszont megmutatta valódi arcát, "a fegyveres erőket használta, hogy akadályozza a népi akaratot", fellépett az állampolgárok képviselői ellen, "lebontotta az autonómia maradványait".

"A spanyol állam börtön a népeknek" - foglalt állást az ETA, hozzátéve: ezt mutatja Katalónia nemzeti identitásának megtagadása, a katalánok jogait lábbal tiporták, a civil és politikai jogok újra megkérdőjeleződtek.

Katalán népszavazás - Az ETA terrorszervezet a katalánhoz hasonló függetlenségi folyamatot követel Baszkföldön - 2017. szeptember 27., szerda (MTI)

Dominóhatást válthat ki az október 1-jére tervezett katalóniai függetlenségi népszavazás, ez lehet a legnagyobb alkotmányos válság Európában a berlini fal leomlása óta - közölte Josep Borrell, az Európai Parlament (EP) egykori katalán elnöke a Politico csütörtöki cikke szerint.

Kijelentette: Katalónia elszakadásának nincs elegendő támogatója ahhoz, hogy igazolható legyen a referendumot lehetővé tévő alkotmánymódosítás vagy Spanyolország szétszakítása.

"Más lenne a helyzet, ha az emberek 65 százaléka függetlenségpárti lenne" - mondta a magát egyszerre katalánként, spanyolként és európaiként meghatározó Borrell.

Borrell végül azon véleményének is hangot adott, hogy a katalán nacionalisták az Európai Unióból történő kiválásról Nagy-Britanniában folytatott kampány érveit használják. "Ugyanaz a diskurzus az ellopott pénzről (...), a tényszerű vita lehetősége elveszett" - hangsúlyozta.

Katalán népszavazás - Egykori EP-elnök: dominóhatást válthat ki a referendum Európában - 2017. szeptember 21., csütörtök (MTI)

A jogtudósok megállapították: a nemzetközi jog csak a "gyarmatosított területek, vagy külföldi leigázás, uralom, kizsákmányolás" alatt álló népek esetén ismeri el a függetlenedés lehetőségét.

Továbbá a nemzetközi gyakorlat nem zárja ki az államtól elszakadás jogát olyan közösségek esetében, amelyeket etnikai, vallási, nyelvi, kulturális alapon, ismétlődően üldöznek a központi intézmények, vagy ha súlyos és szisztematikus diszkriminációnak vannak kitéve civil és politikai jogaik gyakorlásakor

Az állásfoglalásban hangsúlyozták: a katalán hatóságok megpróbálták elhitetni, hogy Katalónia esetleges elszakadása nem jelentené automatikusan a kilépést az Európai Unióból.
Ezzel szemben az uniós jog megköveteli, hogy a tagállamok tartsák és tartassák is tiszteletben a jogállamiságot, minden közhatalmat alávetve az ország alkotmányának, törvényeinek, és azok bírósági alkalmazásának.

A jogtudósok állásfoglalását az indokolta, hogy a katalán vezetők rendszeresen az "ENSZ Chartájára" hivatkoznak, mint ami jogot biztosít arra, hogy október 1-én megtartsák a függetlenségi referendumot, annak ellenére, hogy azt a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette.

Katalán népszavazás - Négyszáz spanyolországi jogtudós szerint nincs nemzetközi jogalapja a referendumnak - 2017. szeptember 26., kedd (MTI)

A spanyol sajtóban megjelent információ szerint a papok azért írtak a pápának, mert korábban a spanyol kormány is a Szentszékhez fordult, amiatt tiltakozva, hogy az egyház tagjai Katalóniában támogatják a spanyol alkotmánybíróság által felfüggesztett, így az ország törvényei értelmében illegális referendumot.

A katalán papok levelükben azt kérték az egyházfőtől, hogy nyilvánosan és diplomáciai úton egyaránt szorgalmazza a központi madridi kormánynál: vizsgálja felül "zsigeri ellenkezését", vessen véget a korlátozó intézkedéseknek, és engedje meg, hogy a katalán kormány, a katalán parlament által legitimálva, garanciákkal folytassa a referendum október 1-i megvalósítását, amelyet a népesség 80 százaléka követel.

A spanyol katolikus egyházat már 2015 szeptemberében, a katalán parlamenti választásokat megelőzően is elérte és megosztotta a függetlenségről szóló vita. Volt olyan püspök, aki az elszakadás támogatására buzdított, és olyan egyházi méltóság is, aki épp az ellenkezőjére.

A spanyol püspöki konferencia akkori állásfoglalása szerint minden politikai alternatívának megvan az erkölcsi legitimációja, éppen ezért az egyház egyik mellett sem áll ki.

Katalán népszavazás - Ferenc pápa közbenjárást kérik katalán papok - 2017. szeptember 25., hétfő (MTI)

"A Romano Prodi által elnökölt bizottság álláspontját támogatjuk, melyet a Jose Manuel Barroso által elnökölt bizottság is fenntartott. Elkötelezettek vagyunk a jogi rendelkezések megfigyelése iránt. A spanyol alkotmánybíróság döntést hozott, a spanyol parlament döntést hozott, és mi támogatjuk őket"

Az Európai Unió nem támogatja a katalán függetlenségi referendumot - 2017.09.30.

Rohamrendőrök zárták el a bejáratot több szavazóhelyiségnél Katalóniában vasárnap reggel, és volt, ahol erő alkalmazásával távolították el az összegyűlt tömeget, hogy megakadályozzák az alkotmánybíróság által felfüggesztett voksolást.

A spanyol rendőrség és csendőrség néhány helyen erőszakot alkalmazva lépett fel, mivel a felszólítás ellenére az emberek nem hagyták el a helyszínt, és voltak, akik ellenálltak, amikor el akarták vezetni őket.

Néhány szavazóhelyiségnél viszont meg tudták kezdeni a voksolást reggel 9 órakor, de a hatóságok sorra járják az intézményeket, és igyekeznek véget vetni a referendumnak.

Katalán népszavazás - Rohamrendőrök zárták el a bejáratot több szavazóhelyiségnél - 2017. október 1., vasárnap (MTI)

A szavazókörök 73 százalékában megkezdődött a szavazás a katalán önrendelkezési referendumon.

"Kérjük a nemzetközi közösséget, hogy nézze figyelmesen az alapvető jogok megsértését és megerőszakolását, amelyet elszenvedünk Katalóniában. Ez nem Spanyolország belső problémája, hanem az egész Európai Unióé. Európai polgárok vagyunk"

(Jordi Turull katalán kormányszóvivő - HJ)

Katalán népszavazás - A katalán kormány szerint a szavazókörök 73 százalékában megkezdődött a szavazás - 2017. október 1., vasárnap (MTI)

Több spanyol városban tüntettek a spanyolok egysége mellett vasárnap, miközben Katalóniában rendőri intézkedések közepette tart a betiltott függetlenségi népszavazás.

A résztvevők követelték a katalán függetlenségi politikusok bebörtönzését, és tiltakozásukat fejezték ki amiatt is, hogy vannak olyan spanyolok, akik nem tudják spanyol nyelven taníttatni a gyerekeiket Spanyolország egyik régiójában. (Katalóniában az oktatás fő nyelve a katalán, de a szülők igényt tarthatnak emellett részleges spanyol nyelvű képzésre.)

Katalán népszavazás - Több spanyol városban is tüntettek a spanyolok egysége mellett - 2017. október 1., vasárnap (MTI)

Katalán egészségügyi források szerint 38 ember sérült meg az alkotmányellenes és betiltott függetlenségi referendum elleni rendőri intézkedések során vasárnap.

Carles Puigdemont katalán elnök közlése szerint a rendőrség gumilövedékekkel lőtt szavazni akaró emberekre Barcelonában. Ezt indokolatlan és igazolhatatlan erőszaknak minősítette.

Hangsúlyozta: a "rendőri brutalitás" mindent elmond, a spanyol kormányt ez a "szégyen" örökökre elkíséri, szemben azon emberek képével, akik méltóságot tanúsítottak a rendőri erőszakkal szemben.

Katalán népszavazás - Több sérültje van a rendőri akciónak - 2017. október 1., vasárnap (MTI)

[4] Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta (paradigma) részenként

[5] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei "Szabadság Alkotmánya"

[6] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei "Alaptörvény"

[7] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei "Az államhatalom gyakorlásáról szóló, 1. főtörvény"

[8] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei "Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény"

[9] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei "Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény" III. és IV. rész 11. és 12. §§.

[10] Zéró tolerancia a politikai korrektségnek 1. 1. jegyzet

[11] Szergej Lavrov szerint 2003-ban az Egyesült Államok "kizárólag" azért támadta meg Irakot, "mert százszázalékos információjuk volt arról, hogy nem maradt ott semmiféle tömegpusztító fegyver". Lavov úgy vélekedett, hogy "Koreára az amerikaiak nem fognak csapást mérni, mert nemcsak sejtik, hanem pontosan tudják, hogy vannak atombombái", és ezzel "gyakorlatilag mindenki egyetért".

Mint mondta, ha ezt az elemzési eredményt "nem fogják fel az Egyesült Államokban", akkor "ellenőrizetlen zuhanórepülésbe szakadtunk bele", ami sok tíz-, ha nem százezernyi ember szenvedését okozza majd a két Koreában, valamint a szomszédos Japánban, Oroszországban és Kínában.

Szíriáról szólva Lavrov kijelentette, hogy az Iszlám Állam és an-Nuszra Front terrorszervezetek legyőzése után kiderül majd, hogy vannak-e más, esetleg politikai céljai az Egyesült Államoknak az arab országban a terroristák megsemmisítésén kívül. Mint mondta, az amerikaiak, többek között Rex Tillerson külügyminiszter arról biztosította Moszkvát, hogy a terroristák likvidálása Washington egyetlen célja.

Az orosz-amerikai viszonyról nyilatkozva úgy vélekedett, nincs értelme lebeszélni az amerikai vezetést arról a hitéről, hogy Oroszország fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára.

"Ha azt mondják nekünk (az amerikaiak), hogy fogjunk hozzá valamihez, akkor mi hozzá is fogunk. (De) ha az mondják, hogy mi jelentjük a legnagyobb fenyegetést az Egyesült Államok számára, akkor miről beszéljünk velük? Hogyan tudnánk ennek az ellenkezőjéről meggyőzni ezeket az embereket?" - mondta.

Lavrov: Washington azért nem mér csapást Észak-Koreára, mert tudja, hogy van atomfegyvere - 2017. szeptember 24., vasárnap (MTI)

[12] A szankciókkal sújtott személyek valamennyien észak-koreai állampolgárok, akik Kínában, Oroszországban, Líbiában és az Egyesült Arab Emírségekben dolgoznak észak-koreai bankok képviselőiként.

"Észak-Korea bankjait és az észak-koreai pénzügyi intézményeket segítőket szankcionáljuk szerte a világban. Ezzel elősegítjük az Észak-Korea teljes elszigetelésére irányuló stratégiánk megvalósítását, amelynek tágabb célja a békés és atomfegyvermentes Koreai-félsziget megteremtése" - fogalmaz a közleményben Steven Mnuchin pénzügyminiszter.

Washington újabb szankciókat foganatosított Észak-Korea ellen - 2017. szeptember 26., kedd (MTI)

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti retorika hangnemének élesedése növeli a tévedések lehetőségét.

A világszervezet vezetőjének álláspontját - nem sokkal az észak-koreai külügyminiszter nyilatkozata után - a szóvivője, Stephane Dujarric tolmácsolta újságíróknak az ENSZ székházában. "A heveskedő beszéd végzetes félreértésekhez vezethet" - fogalmazott Dujarric.

A szóvivő hozzátette: a helyzetnek csakis politikai megoldása lehetséges.

Szokásos napi sajtóértekezletén a Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders - kérdésre válaszolva - leszögezte: "képtelen" állítás, hogy Washington hadat üzent volna Phenjannak. Közölte: amikor Donald Trump az egyik Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy Észak-Korea vezetői "már nem sokáig lesznek" a helyükön, akkor ezzel nem azt akarta jelezni, hogy Washington a phenjani kormány megbuktatásra törekszik.

Elemzők megjegyzik: az Egyesült Államok és Észak-Korea formálisan még mindig hadban áll egymással, az 1950 és 1953 között pusztító koreai háborút ugyanis csupán tűzszünettel zárták le, és nem békemegállapodással.

Észak-koreai válság - Phenjan azzal vádolja Washingtont, hogy háborút hirdetett ellene 2017. szeptember 25., hétfő (MTI)

"Az elnök nem akar nukleáris háborúba keveredni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is történjék meg" (Steve Mnuchin USA pénzügyminiszter - HJ)

Az amerikai elnök a héten az ENSZ-közgyűlés ülésszakának általános vitáján elmondott beszédében a többi között azt mondta, hogy Washington "teljesen megsemmisíti" Észak-Koreát, amennyiben arra kényszerülne, hogy megvédje önmagát vagy szövetségeseit.

Válaszként Ri Jong Ho észak-koreai külügyminiszter szombaton - szintén az ENSZ-közgyűlés ülésszakán - bejelentette: az Egyesült Államok elleni rakétatámadás elkerülhetetlen, miután "a gonosz elnök" (Donald Trump) rakétás embernek nevezte Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt. A külügyminiszter azt is közölte: Phenjan arra készül, hogy hidrogénbombát robbantson a Csendes-óceán felett.

Maga Donald Trump szombaton éjjel Twitter-bejegyzésben reagált az észak-koreai külügyminiszter beszédére. "Ha a Kicsiny Rakéta Ember gondolatait visszhangozza, nem sokáig lesznek már itt" - írta az elnök.

Észak-koreai válság - Amerikai pénzügyminiszter: Donald Trump nem akar atomháborút - 2017. szeptember 24., vasárnap (MTI)

[13] Áldás és áldozat - https://szkertekrend.hu/indexi202.html

[14] "A szeptember 23-án kezdődő változás hatása várhatóan 2022-re éri el azt a szintet, amely radikális (gyökeres) átalakulást eredményez. Addig lezajlik az értékarányos csere elsődlegességén alapuló BRICS kiteljesedése, vagyis a gazdaságközpontú koreszme tényleges bukása.

Ez a paradigmaváltás - a munkanélküli haszon (profit) megszűnése következtében - gyors lefolyású polgárháborút, vagy azt megközelítő helyzetet alakít ki elsősorban az USA-ban, valamint a BRICS alapító országaiban (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika). Ez a helyzet - értelemszerűen - átmenetileg felerősíti a gazdasági válságot, aminek erkölcsi, társadalmi és gazdasági hatása - különböző mértékben - a Föld minden országára kihat."

Zéró tolerancia és politikai korrektség - https://www.halasz-naplo.com/l/zero-tolerancia-es-politikai-korrektseg/

[15] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei "Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet"

[16] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. - Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei

[17] A Szent Korona Értékrend "miért", "mit" és "hogyan" kérdésre adott válasza a Világtörténelmi Korszakváltáshoz

[18] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. - Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.