Nagy Izrael lesz a Kárpát-medence?

2019.09.25

Áprilisi, "Rekeszd ki őket, mielőtt ők rekesztenek ki téged!" című naplóbejegyzésem mottójaként Szabó Dezső "Az Út" versének első strófáját választottam.

Most az utolsó versszakot idézem:

"Nem lehet a halál egy nemzet célja,
Az Időből roppant reménység árad:
Elmúl vereség, rabság és gyalázat,
Új tavaszok jönnek és új vetések,
Új, győző lelkek és új nemzedékek:
A nemzet célja mindig: jövő s élet."

Soha nem éreztem közelebb magamhoz Dsida Jenő Psalmus Hungaricusának sorait:

"Hajam csapzottra borzolom,

mint gubancos csepűt és szürke kócot

és gőggel viselem

fajtám egyenruháját:

a foltozott darócot.

Mert annak fia vagyok én,

ki a küszöbre téve,

a külső sötétségre vettetett,

kit vernek ezer éve,

kit nem fogad magába soha a béke réve!"

_____________________________________

A vasárnapi szentendrei történések a halált akarják a magyar nemzet sorsává tenni.

Egy bizonyíték-sorral támasztom alá azt a figyelem-felhívásomat, amely annak a veszélyére figyelmeztet, hogy 2030-ra a Kárpát-medence Nagy Izraellé válik.


Bő tíz évünk van arra, hogy új, győző lelkek szülessenek, felépítve a kor és idő nélküli új nemzedéket.

Bő tíz évünk van arra, hogy új tavasz jöjjön és az új vetéssel újjáteremtsük magyarságunkat.

__________________________

A "Levél a képviselőjelölteknek" c. írásomban a következő szerepel:

"Különösen súlyos ez az előrejelzés (az EU várható létszámadatai 2080-ig - 2019.09.25.), ha figyelembe vesszük a négy liberális alapelvben szereplő "személyek szabad áramlása" elvet, ami lehetővé teszi idegenek magyar állampolgárrá válását, akár migráns betelepítésként, akár az Állampolgársági törvény adta lehetőséggel, akár a "Letelepedési államkötvény" révén. Ennek figyelembe vételével Magyarországon 2030-ban már a 8 és fél millió lakos közül meghatározó számban lesznek azok, akik nem az államalapító vagy államalkotó nemzetek tagjai. Ez maga után vonja a hatalomgyakorlás személyi összetételének torzulását, ami a magyar érdekek háttérbe szorítását jelenti."

Ehhez kapcsolódik az MTI vasárnapi (2019.09.22.) híre:

"Vallás-zsidóság

Semjén Zsolt: a legmagasabb kategóriában válik elismert egyházzá az EMIH

Szentendre, 2019. augusztus 22., vasárnap (MTI) - Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek értelmében a legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik - jelentette be a miniszterelnök-helyettes vasárnap, a szentendrei új zsinagóga avatási ünnepségén.

Semjén Zsolt rámutatott: ezzel alanyi jogon jár az állami, önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás minden közfeladatot átvállaló intézmény tekintetében, legyen az oktatási, szociális, kulturális vagy az élet bármely területét érintő közfeladat-átvállalás. A megállapodás alapján a fegyveres testületeknél felállhat az EMIH tábori lelkészi szolgálata - fűzte hozzá.

Semjén Zsolt fontosnak nevezte, hogy a szerződés tartalmazza azon zsidó emlékhelyek megőrzését és felújítását is, amelyekhez ma már nem tartozik gyülekezet.

A miniszterelnök-helyettes elmondta: Magyarországon a zsidó életnek, kultúrának reneszánsza van. Köszönetét fejezte ki Köves Slomónak, az EMIH vezető rabbijának és Oberlander Báruch rabbinak, a budapesti Ortodox Rabbinátus vezetőjének, akiknek ebben nagy szerepük van azzal, hogy a régi hagyományokat visszahozták, és élettel töltötték meg azokat a kereteket, amelyeket a történelem tragédia megrendített.

Hangoztatta: a magyar zsidóságnak egészen különleges küldetése és szerepe van, sajátos értékgazdagságot hordoz. A kormány pontosan tudja ezt, és természetes kötelességének tartja, hogy ennek megőrzéséhez minden szükséges segítséget megadjon - emelte ki.

A miniszterelnök-helyettes megköszönte az EMIH-nek azt is, hogy Magyarország jó hírét öregbíti világban, és nemzetközi szinten bemutatja Magyarországot, valamint a magyar zsidóság lehetőségeit hazánkban. Méltatta azt is, hogy szolgálatukat kiterjesztették a Kárpát-medencére és a diaszpórára. "Ezzel pótolhatatlan és óriási segítséget nyújtottak nemcsak a zsidó, hanem a magyar identitásnak is" - fogalmazott.

A miniszterelnök-helyettes a Tett és Védelem Alapítvány tevékenységét elismerve kifejtette: az európai és a magyar zsidóságot három dolog fenyegeti. Az egyik a hagyományos antiszemitizmus, ebben a magyar kormány álláspontja a zéró tolerancia. A második elválaszthatatlan az illegális, tömeges iszlám bevándorlástól - jelezte, rámutatva: amikor Magyarország megvédi a határait, akkor a magyar zsidóságot is védi. A harmadik pedig elmondása szerint az Izrael-ellenesség, amelynek naponta lehetünk tanúi, például az Európai Unióban.

"Magyarország soha semmilyen formában nem lesz partner abban, hogy Izraelt delegitimálják, és Izrael-ellenes politikát folytassanak. Magyarország kormánya minden típusú antiszemitizmussal szemben fellép" - szögezte le Semjén Zsolt.

Verseghi-Nagy Miklós (Fidesz-KDNP) polgármester ünnepi beszédében arról szólt, hogy Szentendre igazi befogadó városként viselkedett a történelem folyamán ideérkező sok kultúrával, befolyással, amelyek mind színesítették, gazdagították. Úgy értékelte, a zsinagógaavatás - a hosszú szünet után - a 80-as, 90-es években újraéledő, majd a 2010-es években újabb lendületet kapó zsidó közösség magára találásnak következő állomása.

Menachem Myers, a szentendrei zsinagóga rabbija, a kulturális és közösségi központ vezetője elmondta: szeretnék, hogy ez a hely a növekedés, a tanulás és barátság helye legyen.

Vasárnap délután a Budapestről Szentendrére érkező tórákat Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija és a közösség kíséretével vitték fel a Lázár cár térről a Pátriárka utcai új zsinagógához.

A település óvárosában található, mintegy 350 négyzetméteres Cháj Galéria ad otthont a zsinagógának, a zsidó művészeti galériának és egy kóser kávézónak.

A vasárnapi rendezvénysorozat a budapesti újlipótvárosi ZSILIP Közösségi Központban zárult.

hda \ guz \ gry


MTI 2019. szeptember 22., vasárnap 21:31"

________________________________

Néhány ehhez a témához kapcsolódó tény:

1. "A nem EU-állampolgárok számára kiállított érvényes tartózkodási engedélyek állománya 2016 és 2017 vége között 5% -kal nőtt. Az EU-tagállamok többsége (21) az érvényes engedélyek számának növekedését jelentette.

A legmagasabb növekedési ütem Magyarországon volt, ahol a nem EU-állampolgárok számára kiadott engedélyek állománya több mint kétszeresére (113%), majd Bulgária (41%), Málta (25%) és Szlovákia (21%) következett."


Két adat a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapjáról

2. Magyarország által kiállított tartózkodásra jogosító érvényes engedéllyel rendelkezők száma 2018. december 31 -i állapot szerint 263 445 fő. - 1. munkalap.

3. "A 2007. évi II. törvény (Harmtv.) alapján három hónapot meghaladó tartózkodást, illetve letelepedést biztosító kérelmek száma 2018. I-XII. hónapban 113 409 fő - 3. munkalap.

4. A Transparency International Magyarország lekérésére a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által kiadott adat szerint a 19 838 letelepedési engedélyt kiváltó külföldi közül 15754 érkezett Kínából, vagyis a kötvényes bevándorlók 81 százaléka kínai.

Őket követik az oroszok, összesen 1265-en kaptak magyar papírokat. A harmadik helyen az irániak végeztek (305 fő), majd a pakisztániak (241 fő), irakiak (222), vietnámiak (211 fő), törökök (204 fő) és szírek (171 fő) következnek a listán.

Figyelemre méltó, hogy mindössze egy izraeli állampolgár szerepel a letelepedési kötényesek között (ezt az adatot kiemeltem).

5. "A muszlim bevándorlóktól érkező fenyegetést az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) a felmérése is alátámasztja, amelyet 2012-ben az antiszemitizmusról készített. A kutatásból kiderül, hogy a válaszadók nagy része ellen szélsőséges iszlamista nézeteket vallók követtek el antiszemita támadásokat. Franciaországban ez az arány 53, Svédországban 51, Nagy-Britanniában 36, Németországban pedig 34 százalék volt."

_________________________________

Nemzettestvéri szeretettel,

Halász József

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.